1. + ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 2. | Rank | Combos of 2 | Use | Usage % | Win % |
 3. + ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 4. | 1 | Arceus-* / Rayquaza | 159 | 159.00% | 52.83% |
 5. | 2 | Arceus-* | 129 | 129.00% | 54.26% |
 6. | 3 | Arceus-* / Marshadow | 106 | 106.00% | 60.38% |
 7. | 4 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 101 | 101.00% | 60.40% |
 8. | 5 | Arceus-* / Groudon | 91 | 91.00% | 47.25% |
 9. | 6 | Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 44 | 44.00% | 61.36% |
 10. | 6 | Marshadow / Rayquaza | 44 | 44.00% | 59.09% |
 11. | 8 | Arceus-* / Zygarde | 36 | 36.00% | 44.44% |
 12. | 9 | Arceus-* / Kyogre | 35 | 35.00% | 74.29% |
 13. | 10 | Arceus-* / Gengar | 34 | 34.00% | 61.76% |
 14. | 11 | Groudon / Rayquaza | 33 | 33.00% | 48.48% |
 15. | 12 | Arceus-* / Ho-Oh | 31 | 31.00% | 48.39% |
 16. | 12 | Arceus-* / Xerneas-* | 31 | 31.00% | 41.94% |
 17. | 14 | Yveltal / Arceus-* | 24 | 24.00% | 83.33% |
 18. | 14 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 24 | 24.00% | 66.67% |
 19. | 14 | Arceus-Fairy / Rayquaza | 24 | 24.00% | 54.17% |
 20. | 14 | Groudon / Marshadow | 24 | 24.00% | 50.00% |
 21. | 18 | Groudon / Arceus-Fairy | 20 | 20.00% | 45.00% |
 22. | 18 | Xerneas-* / Rayquaza | 20 | 20.00% | 35.00% |
 23. | 20 | Arceus-* / Ferrothorn | 19 | 19.00% | 42.11% |
 24. | 21 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 16 | 16.00% | 62.50% |
 25. | 22 | Arceus-Dark / Rayquaza | 15 | 15.00% | 53.33% |
 26. | 23 | Arceus-* / Celesteela | 14 | 14.00% | 28.57% |
 27. | 24 | Kyogre / Rayquaza | 13 | 13.00% | 69.23% |
 28. | 24 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane | 13 | 13.00% | 61.54% |
 29. | 24 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 13 | 13.00% | 61.54% |
 30. | 24 | Marshadow / Arceus-Fairy | 13 | 13.00% | 46.15% |
 31. | 28 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 12 | 12.00% | 33.33% |
 32. | 29 | Yveltal / Rayquaza | 11 | 11.00% | 81.82% |
 33. | 29 | Arceus-Ground / Rayquaza | 11 | 11.00% | 72.73% |
 34. | 29 | Arceus-Dark / Marshadow | 11 | 11.00% | 63.64% |
 35. | 29 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 11 | 11.00% | 63.64% |
 36. | 29 | Groudon / Gengar | 11 | 11.00% | 54.55% |
 37. | 29 | Zygarde / Rayquaza | 11 | 11.00% | 36.36% |
 38. | 35 | Groudon / Arceus-Water | 10 | 10.00% | 70.00% |
 39. | 35 | Groudon / Ho-Oh | 10 | 10.00% | 50.00% |
 40. | 35 | Zygarde / Arceus-Fairy | 10 | 10.00% | 40.00% |
 41. | 38 | Arceus-* / Tyranitar | 9 | 9.00% | 77.78% |
 42. | 38 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 9 | 9.00% | 77.78% |
 43. | 38 | Kyogre / Marshadow | 9 | 9.00% | 66.67% |
 44. | 38 | Groudon / Zygarde | 9 | 9.00% | 33.33% |
 45. | 38 | Arceus-* / Lunala | 9 | 9.00% | 0.00% |
 46. | 43 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane | 8 | 8.00% | 87.50% |
 47. | 43 | Marshadow / Ho-Oh | 8 | 8.00% | 75.00% |
 48. | 43 | Kyogre / Arceus-Fairy | 8 | 8.00% | 62.50% |
 49. | 43 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 8 | 8.00% | 62.50% |
 50. | 43 | Ho-Oh / Rayquaza | 8 | 8.00% | 50.00% |
 51. | 43 | Arceus-Dark / Groudon | 8 | 8.00% | 50.00% |
 52. | 43 | Gengar / Ho-Oh | 8 | 8.00% | 50.00% |
 53. | 43 | Marshadow / Arceus-Poison | 8 | 8.00% | 50.00% |
 54. | 43 | Arceus-* / Deoxys-Speed | 8 | 8.00% | 37.50% |
 55. | 43 | Deoxys-Speed / Xerneas-* | 8 | 8.00% | 25.00% |
 56. | 43 | Arceus-* / Mewtwo | 8 | 8.00% | 0.00% |
 57. | 54 | Yveltal / Groudon | 7 | 7.00% | 85.71% |
 58. | 54 | Marshadow / Arceus-Ground | 7 | 7.00% | 85.71% |
 59. | 54 | Yveltal / Marshadow | 7 | 7.00% | 85.71% |
 60. | 54 | Gengar / Arceus-Water | 7 | 7.00% | 71.43% |
 61. | 54 | Rayquaza / Arceus-Poison | 7 | 7.00% | 42.86% |
 62. | 54 | Celesteela / Groudon | 7 | 7.00% | 28.57% |
 63. | 54 | Arceus / Xerneas-* | 7 | 7.00% | 14.29% |
 64. | 61 | Zygarde / Gengar | 6 | 6.00% | 66.67% |
 65. | 61 | Kyogre / Zygarde | 6 | 6.00% | 66.67% |
 66. | 61 | Marshadow / Gengar | 6 | 6.00% | 66.67% |
 67. | 61 | Arceus-Dark / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 50.00% |
 68. | 61 | Ferrothorn / Rayquaza | 6 | 6.00% | 50.00% |
 69. | 61 | Marshadow / Xerneas-* | 6 | 6.00% | 50.00% |
 70. | 61 | Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 33.33% |
 71. | 61 | Arceus / Rayquaza | 6 | 6.00% | 16.67% |
 72. | 61 | Celesteela / Rayquaza | 6 | 6.00% | 16.67% |
 73. | 70 | Yveltal / Arceus-Water | 5 | 5.00% | 100.00% |
 74. | 70 | Marshadow / Arceus-Water | 5 | 5.00% | 100.00% |
 75. | 70 | Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 5 | 5.00% | 80.00% |
 76. | 70 | Arceus-Dark / Kyogre | 5 | 5.00% | 60.00% |
 77. | 70 | Arceus-Ground / Xerneas-* | 5 | 5.00% | 60.00% |
 78. | 70 | Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 5 | 5.00% | 60.00% |
 79. | 70 | Zygarde / Marshadow | 5 | 5.00% | 60.00% |
 80. | 70 | Gengar / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 40.00% |
 81. | 70 | Groudon / Xerneas-* | 5 | 5.00% | 40.00% |
 82. | 70 | Deoxys-Speed / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 83. | 70 | Celesteela / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 40.00% |
 84. | 70 | Arceus-* / Shuckle | 5 | 5.00% | 40.00% |
 85. | 70 | Lunala / Rayquaza | 5 | 5.00% | 0.00% |
 86. | 83 | Kyogre / Gengar | 4 | 4.00% | 75.00% |
 87. | 83 | Arceus-Water / Rayquaza | 4 | 4.00% | 75.00% |
 88. | 83 | Arceus-Water / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 75.00% |
 89. | 83 | Arceus-* / Chansey | 4 | 4.00% | 50.00% |
 90. | 83 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water | 4 | 4.00% | 50.00% |
 91. | 83 | Arceus-Fairy / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 25.00% |
 92. | 83 | Celesteela / Marshadow | 4 | 4.00% | 25.00% |
 93. | 83 | Arceus-Steel / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 94. | 83 | Arceus-* / Skarmory | 4 | 4.00% | 0.00% |
 95. | 83 | Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 4 | 4.00% | 0.00% |
 96. | 93 | Yveltal / Arceus-Ground | 3 | 3.00% | 100.00% |
 97. | 93 | Yveltal / Gengar | 3 | 3.00% | 66.67% |
 98. | 93 | Kyogre / Groudon | 3 | 3.00% | 66.67% |
 99. | 93 | Yveltal / Kyogre | 3 | 3.00% | 66.67% |
 100. | 93 | Yveltal / Arceus-Fairy | 3 | 3.00% | 66.67% |
 101. | 93 | Tyranitar / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 102. | 93 | Arceus-* / Sableye | 3 | 3.00% | 66.67% |
 103. | 93 | Arceus-Dark / Gengar | 3 | 3.00% | 66.67% |
 104. | 93 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 66.67% |
 105. | 93 | Arceus-Dark / Ferrothorn | 3 | 3.00% | 33.33% |
 106. | 93 | Deoxys-Speed / Arceus | 3 | 3.00% | 33.33% |
 107. | 93 | Xerneas-* | 3 | 3.00% | 33.33% |
 108. | 93 | Celesteela / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 33.33% |
 109. | 93 | Ferrothorn / Gengar | 3 | 3.00% | 33.33% |
 110. | 93 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 3 | 3.00% | 33.33% |
 111. | 93 | Ferrothorn / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 0.00% |
 112. | 93 | Smeargle / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 113. | 93 | Smeargle / Xerneas-* | 3 | 3.00% | 0.00% |
 114. | 93 | Groudon / Mewtwo | 3 | 3.00% | 0.00% |
 115. | 93 | Gothitelle / Arceus-* | 3 | 3.00% | 0.00% |
 116. | 93 | Arceus-* / Giratina | 3 | 3.00% | 0.00% |
 117. | 114 | Lugia / Arceus-* | 2 | 2.00% | 100.00% |
 118. | 114 | Arceus-* / Toxapex | 2 | 2.00% | 100.00% |
 119. | 114 | Arceus-Dark / Zygarde | 2 | 2.00% | 100.00% |
 120. | 114 | Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 121. | 114 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 122. | 114 | Ferrothorn / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 123. | 114 | Kyogre / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 124. | 114 | Tyranitar / Arceus-Water | 2 | 2.00% | 50.00% |
 125. | 114 | Yveltal / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 126. | 114 | Groudon / Arceus-Ground | 2 | 2.00% | 50.00% |
 127. | 114 | Ferrothorn / Zygarde | 2 | 2.00% | 50.00% |
 128. | 114 | Marshadow / Arceus-Steel | 2 | 2.00% | 50.00% |
 129. | 114 | Groudon / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 50.00% |
 130. | 114 | Ferrothorn / Arceus-Rock | 2 | 2.00% | 50.00% |
 131. | 114 | Arceus-Rock / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 132. | 114 | Yveltal / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 50.00% |
 133. | 114 | Shuckle / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 134. | 114 | Groudon / Shuckle | 2 | 2.00% | 50.00% |
 135. | 114 | Shuckle / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 136. | 114 | Celesteela / Gengar | 2 | 2.00% | 50.00% |
 137. | 114 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel | 2 | 2.00% | 50.00% |
 138. | 114 | Groudon / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 139. | 114 | Lunala / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 0.00% |
 140. | 114 | Arceus-Water / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 141. | 114 | Ferrothorn / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 142. | 114 | Groudon / Arceus | 2 | 2.00% | 0.00% |
 143. | 114 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 144. | 114 | Mewtwo / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 145. | 114 | Arceus-Fairy / Mewtwo | 2 | 2.00% | 0.00% |
 146. | 114 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost | 2 | 2.00% | 0.00% |
 147. | 114 | Deoxys-Speed / Mewtwo | 2 | 2.00% | 0.00% |
 148. | 114 | Mewtwo / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 149. | 114 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 150. | 114 | Groudon / Arceus-Steel | 2 | 2.00% | 0.00% |
 151. | 114 | Giratina / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 152. | 114 | Giratina / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 0.00% |
 153. | 114 | Ferrothorn / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 0.00% |
 154. | 114 | Zygarde / Arceus-Steel | 2 | 2.00% | 0.00% |
 155. | 114 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 156. | 114 | Marshadow / Arceus | 2 | 2.00% | 0.00% |
 157. | 114 | Smeargle / Landorus-Therian | 2 | 2.00% | 0.00% |
 158. | 114 | Smeargle / Dialga | 2 | 2.00% | 0.00% |
 159. | 114 | Arceus-* / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 160. | 157 | Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 161. | 157 | Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 162. | 157 | Lugia / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 163. | 157 | Toxapex / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 164. | 157 | Arceus-Ground / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 165. | 157 | Lugia / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 166. | 157 | Toxapex / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 167. | 157 | Arceus-Ground / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 168. | 157 | Lugia / Toxapex | 1 | 1.00% | 100.00% |
 169. | 157 | Lugia / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 170. | 157 | Arceus-Ground / Toxapex | 1 | 1.00% | 100.00% |
 171. | 157 | Kyogre / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 172. | 157 | Zygarde / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 173. | 157 | Groudon / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 174. | 157 | Arceus-Dark / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 175. | 157 | Ho-Oh / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 176. | 157 | Groudon / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 177. | 157 | Ferrothorn / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 178. | 157 | Xerneas-* / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 179. | 157 | Kyogre / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 180. | 157 | Arceus-Fairy / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 181. | 157 | Yveltal / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 182. | 157 | Ferrothorn / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 183. | 157 | Marshadow / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 100.00% |
 184. | 157 | Zygarde / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 185. | 157 | Gengar / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 186. | 157 | Gengar / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 187. | 157 | Tyranitar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 188. | 157 | Ferrothorn / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 189. | 157 | Yveltal / Shuckle | 1 | 1.00% | 100.00% |
 190. | 157 | Kyogre / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 100.00% |
 191. | 157 | Marshadow / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 192. | 157 | Yveltal / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 193. | 157 | Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 194. | 157 | Chansey / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 195. | 157 | Tyranitar / Chansey | 1 | 1.00% | 0.00% |
 196. | 157 | Chansey / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 197. | 157 | Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 198. | 157 | Tyranitar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 199. | 157 | Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 200. | 157 | Arceus-Dark / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 201. | 157 | Groudon / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 202. | 157 | Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 203. | 157 | Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 204. | 157 | Yveltal / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 205. | 157 | Yveltal / Vivillon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 206. | 157 | Smeargle / Vivillon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 207. | 157 | Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 208. | 157 | Mewtwo / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 209. | 157 | Celesteela / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 210. | 157 | Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 211. | 157 | Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 212. | 157 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 0.00% |
 213. | 157 | Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 214. | 157 | Arceus-Ghost / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 215. | 157 | Zygarde / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 216. | 157 | Gothitelle / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 217. | 157 | Gothitelle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 218. | 157 | Gothitelle / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 219. | 157 | Gengar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 220. | 157 | Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 221. | 157 | Groudon / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 222. | 157 | Deoxys-Speed / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 223. | 157 | Tapu Lele / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 224. | 157 | Naganadel / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 225. | 157 | Tapu Lele / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 226. | 157 | Necrozma-Dusk-Mane / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 227. | 157 | Tapu Lele / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 228. | 157 | Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 229. | 157 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 230. | 157 | Tapu Lele / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 231. | 157 | Celesteela / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 232. | 157 | Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 233. | 157 | Arceus-* / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 234. | 157 | Zygarde / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 235. | 157 | Groudon / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 236. | 157 | Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 237. | 157 | Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 238. | 157 | Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 239. | 157 | Giratina / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 240. | 157 | Giratina / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 0.00% |
 241. | 157 | Giratina / Blissey | 1 | 1.00% | 0.00% |
 242. | 157 | Giratina / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 243. | 157 | Giratina / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 244. | 157 | Blissey / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 245. | 157 | Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 246. | 157 | Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 247. | 157 | Blissey / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 248. | 157 | Arceus-* / Blissey | 1 | 1.00% | 0.00% |
 249. | 157 | Blissey / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 250. | 157 | Blissey / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 251. | 157 | Arceus-* / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 252. | 157 | Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 253. | 157 | Magnemite / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 254. | 157 | Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 255. | 157 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 256. | 157 | Marshadow / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 257. | 157 | Celesteela / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 258. | 157 | Celesteela / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 259. | 157 | Zygarde / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 260. | 157 | Lunala / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 261. | 157 | Necrozma-Dawn-Wings / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 262. | 157 | Arceus-Dark / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 263. | 157 | Necrozma-Dawn-Wings / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 264. | 157 | Necrozma-Dawn-Wings / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 265. | 157 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark | 1 | 1.00% | 0.00% |
 266. | 157 | Celesteela / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 267. | 157 | Lunala / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 268. | 157 | Excadrill / Vivillon-Elegant | 1 | 1.00% | 0.00% |
 269. | 157 | Excadrill / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 270. | 157 | Excadrill / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 271. | 157 | Excadrill / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 272. | 157 | Excadrill / Arceus-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 273. | 157 | Excadrill / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 274. | 157 | Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 275. | 157 | Vivillon-Elegant / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 276. | 157 | Vivillon-Elegant / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 277. | 157 | Vivillon-Elegant / Arceus-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 278. | 157 | Vivillon-Elegant / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 279. | 157 | Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 280. | 157 | Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 281. | 157 | Groudon / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 282. | 157 | Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 283. | 157 | Dialga / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 284. | 157 | Xerneas-* / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 285. | 157 | Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 286. | 157 | Dialga / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 287. | 157 | Dialga / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 288. | 157 | Gengar / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 289. | 157 | Zygarde / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 290. | 157 | Zygarde / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 291. | 157 | Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 292. | 157 | Smeargle / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 293. | 157 | Diancie / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 294. | 157 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 295. | 157 | Smeargle / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 296. | 157 | Diancie / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 297. | 157 | Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 298. | 157 | Smeargle / Arceus-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 299. | 157 | Smeargle / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 300. | 157 | Smeargle / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 301. | 157 | Arceus-* / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 302. | 157 | Diancie / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 303. | 157 | Diancie / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 304. | 157 | Marshadow / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 305. | 157 | Arceus / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 306. | 157 | Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 307. | 157 | Zygarde / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 308. | 157 | Groudon / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 309. | 157 | Zygarde / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 310. | 157 | Arceus-Fairy / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 311. + ---- + ------------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 312. | Rank | Combos of 3 | Use | Usage % | Win % |
 313. + ---- + ------------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 314. | 1 | Arceus-* / Rayquaza | 106 | 106.00% | 53.77% |
 315. | 2 | Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 94 | 94.00% | 59.57% |
 316. | 3 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 87 | 87.00% | 63.22% |
 317. | 4 | Arceus-* / Marshadow | 70 | 70.00% | 61.43% |
 318. | 5 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 65 | 65.00% | 47.69% |
 319. | 6 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 62 | 62.00% | 61.29% |
 320. | 7 | Arceus-* / Groudon | 52 | 52.00% | 44.23% |
 321. | 8 | Arceus-* / Groudon / Marshadow | 47 | 47.00% | 48.94% |
 322. | 9 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 45 | 45.00% | 68.89% |
 323. | 10 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 31 | 31.00% | 41.94% |
 324. | 11 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 30 | 30.00% | 60.00% |
 325. | 12 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 28 | 28.00% | 71.43% |
 326. | 13 | Arceus-* | 24 | 24.00% | 54.17% |
 327. | 14 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 23 | 23.00% | 69.57% |
 328. | 14 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza | 23 | 23.00% | 34.78% |
 329. | 16 | Arceus-* / Kyogre | 21 | 21.00% | 80.95% |
 330. | 16 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 21 | 21.00% | 61.90% |
 331. | 16 | Arceus-* / Groudon / Gengar | 21 | 21.00% | 57.14% |
 332. | 19 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow | 20 | 20.00% | 70.00% |
 333. | 19 | Arceus-* / Xerneas-* | 20 | 20.00% | 45.00% |
 334. | 19 | Arceus-* / Zygarde | 20 | 20.00% | 40.00% |
 335. | 22 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 19 | 19.00% | 84.21% |
 336. | 22 | Groudon / Marshadow / Rayquaza | 19 | 19.00% | 47.37% |
 337. | 24 | Arceus-* / Gengar | 18 | 18.00% | 66.67% |
 338. | 24 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Zygarde | 18 | 18.00% | 55.56% |
 339. | 26 | Arceus-* / Gengar / Ho-Oh | 17 | 17.00% | 52.94% |
 340. | 26 | Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 17 | 17.00% | 47.06% |
 341. | 26 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 17 | 17.00% | 41.18% |
 342. | 29 | Arceus-* / Groudon / Zygarde | 16 | 16.00% | 37.50% |
 343. | 30 | Arceus-* / Ho-Oh | 15 | 15.00% | 53.33% |
 344. | 30 | Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 15 | 15.00% | 46.67% |
 345. | 32 | Arceus-* / Marshadow / Ho-Oh | 14 | 14.00% | 71.43% |
 346. | 33 | Yveltal / Arceus-* | 13 | 13.00% | 76.92% |
 347. | 33 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow | 13 | 13.00% | 76.92% |
 348. | 33 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 13 | 13.00% | 46.15% |
 349. | 33 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 13 | 13.00% | 46.15% |
 350. | 37 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 12 | 12.00% | 100.00% |
 351. | 37 | Arceus-* / Groudon / Yveltal | 12 | 12.00% | 91.67% |
 352. | 37 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 12 | 12.00% | 75.00% |
 353. | 37 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 12 | 12.00% | 66.67% |
 354. | 37 | Arceus-* / Gengar / Marshadow | 12 | 12.00% | 66.67% |
 355. | 37 | Marshadow / Arceus-Fairy / Rayquaza | 12 | 12.00% | 50.00% |
 356. | 37 | Arceus-* / Ferrothorn | 12 | 12.00% | 41.67% |
 357. | 37 | Arceus-* / Celesteela / Groudon | 12 | 12.00% | 33.33% |
 358. | 45 | Arceus-* / Zygarde / Gengar | 11 | 11.00% | 72.73% |
 359. | 45 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde | 11 | 11.00% | 72.73% |
 360. | 45 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 11 | 11.00% | 54.55% |
 361. | 45 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* | 11 | 11.00% | 45.45% |
 362. | 45 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 11 | 11.00% | 36.36% |
 363. | 50 | Arceus-Dark / Marshadow / Rayquaza | 10 | 10.00% | 70.00% |
 364. | 50 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 10 | 10.00% | 60.00% |
 365. | 50 | Arceus-* / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 10 | 10.00% | 60.00% |
 366. | 50 | Arceus-* / Celesteela / Rayquaza | 10 | 10.00% | 20.00% |
 367. | 54 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 9 | 9.00% | 77.78% |
 368. | 54 | Arceus-* / Marshadow / Zygarde | 9 | 9.00% | 66.67% |
 369. | 54 | Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 9 | 9.00% | 33.33% |
 370. | 54 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 9 | 9.00% | 33.33% |
 371. | 54 | Arceus-* / Lunala / Rayquaza | 9 | 9.00% | 0.00% |
 372. | 59 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 8 | 8.00% | 75.00% |
 373. | 59 | Arceus-Dark / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 8 | 8.00% | 62.50% |
 374. | 59 | Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 8 | 8.00% | 62.50% |
 375. | 59 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy | 8 | 8.00% | 37.50% |
 376. | 63 | Arceus-* / Kyogre / Gengar | 7 | 7.00% | 85.71% |
 377. | 63 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 7 | 7.00% | 85.71% |
 378. | 63 | Marshadow / Arceus-Ground / Rayquaza | 7 | 7.00% | 85.71% |
 379. | 63 | Arceus-Dark / Groudon / Rayquaza | 7 | 7.00% | 57.14% |
 380. | 63 | Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 7 | 7.00% | 57.14% |
 381. | 63 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* | 7 | 7.00% | 42.86% |
 382. | 63 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza | 7 | 7.00% | 42.86% |
 383. | 63 | Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza | 7 | 7.00% | 42.86% |
 384. | 63 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 7 | 7.00% | 42.86% |
 385. | 63 | Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 7 | 7.00% | 42.86% |
 386. | 63 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 7 | 7.00% | 28.57% |
 387. | 63 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow | 7 | 7.00% | 28.57% |
 388. | 63 | Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 7 | 7.00% | 14.29% |
 389. | 76 | Arceus-* / Tyranitar | 6 | 6.00% | 83.33% |
 390. | 76 | Yveltal / Marshadow / Rayquaza | 6 | 6.00% | 83.33% |
 391. | 76 | Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza | 6 | 6.00% | 66.67% |
 392. | 76 | Arceus-* / Tyranitar / Rayquaza | 6 | 6.00% | 66.67% |
 393. | 76 | Groudon / Gengar / Arceus-Water | 6 | 6.00% | 66.67% |
 394. | 76 | Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 66.67% |
 395. | 76 | Arceus-Dark / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 66.67% |
 396. | 76 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 6 | 6.00% | 50.00% |
 397. | 76 | Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 6 | 6.00% | 50.00% |
 398. | 76 | Groudon / Zygarde / Rayquaza | 6 | 6.00% | 33.33% |
 399. | 76 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 33.33% |
 400. | 76 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn | 6 | 6.00% | 33.33% |
 401. | 76 | Arceus-* / Celesteela | 6 | 6.00% | 33.33% |
 402. | 76 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 0.00% |
 403. | 76 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 6 | 6.00% | 0.00% |
 404. | 91 | Yveltal / Groudon / Arceus-Water | 5 | 5.00% | 100.00% |
 405. | 91 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 5 | 5.00% | 100.00% |
 406. | 91 | Groudon / Marshadow / Arceus-Water | 5 | 5.00% | 100.00% |
 407. | 91 | Ho-Oh / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 5 | 5.00% | 80.00% |
 408. | 91 | Ho-Oh / Marshadow / Rayquaza | 5 | 5.00% | 80.00% |
 409. | 91 | Yveltal / Arceus-* / Gengar | 5 | 5.00% | 80.00% |
 410. | 91 | Arceus-* / Kyogre / Groudon | 5 | 5.00% | 80.00% |
 411. | 91 | Ho-Oh / Arceus-Dark / Rayquaza | 5 | 5.00% | 60.00% |
 412. | 91 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 60.00% |
 413. | 91 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 60.00% |
 414. | 91 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 5 | 5.00% | 60.00% |
 415. | 91 | Arceus-Dark / Groudon / Marshadow | 5 | 5.00% | 60.00% |
 416. | 91 | Groudon / Gengar / Ho-Oh | 5 | 5.00% | 60.00% |
 417. | 91 | Groudon / Gengar / Marshadow | 5 | 5.00% | 60.00% |
 418. | 91 | Arceus-* / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 5 | 5.00% | 60.00% |
 419. | 91 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 5 | 5.00% | 40.00% |
 420. | 91 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 40.00% |
 421. | 91 | Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 422. | 91 | Ho-Oh / Groudon / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 423. | 91 | Arceus-* / Celesteela / Ho-Oh | 5 | 5.00% | 40.00% |
 424. | 91 | Celesteela / Groudon / Arceus-Fairy | 5 | 5.00% | 40.00% |
 425. | 91 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn | 5 | 5.00% | 40.00% |
 426. | 91 | Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 427. | 91 | Arceus-* / Groudon / Shuckle | 5 | 5.00% | 40.00% |
 428. | 91 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 5 | 5.00% | 20.00% |
 429. | 91 | Celesteela / Groudon / Rayquaza | 5 | 5.00% | 20.00% |
 430. | 91 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 5 | 5.00% | 0.00% |
 431. | 118 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 100.00% |
 432. | 118 | Yveltal / Groudon / Rayquaza | 4 | 4.00% | 100.00% |
 433. | 118 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 4 | 4.00% | 100.00% |
 434. | 118 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn | 4 | 4.00% | 100.00% |
 435. | 118 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 75.00% |
 436. | 118 | Arceus-Dark / Marshadow / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 75.00% |
 437. | 118 | Zygarde / Gengar / Kyogre | 4 | 4.00% | 75.00% |
 438. | 118 | Arceus-* / Kyogre / Yveltal | 4 | 4.00% | 75.00% |
 439. | 118 | Gengar / Arceus-Water / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 75.00% |
 440. | 118 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy | 4 | 4.00% | 50.00% |
 441. | 118 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Fairy | 4 | 4.00% | 50.00% |
 442. | 118 | Arceus-Dark / Kyogre / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 443. | 118 | Arceus-Dark / Kyogre / Marshadow | 4 | 4.00% | 50.00% |
 444. | 118 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water | 4 | 4.00% | 50.00% |
 445. | 118 | Arceus-Dark / Groudon / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 446. | 118 | Deoxys-Speed / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 50.00% |
 447. | 118 | Zygarde / Marshadow / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 448. | 118 | Arceus-* / Zygarde / Ferrothorn | 4 | 4.00% | 50.00% |
 449. | 118 | Arceus-* / Gengar / Celesteela | 4 | 4.00% | 50.00% |
 450. | 118 | Celesteela / Arceus-Fairy / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 451. | 118 | Celesteela / Marshadow / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 452. | 118 | Arceus-* / Shuckle | 4 | 4.00% | 25.00% |
 453. | 118 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Xerneas-* | 4 | 4.00% | 25.00% |
 454. | 118 | Arceus-* / Groudon / Lunala | 4 | 4.00% | 0.00% |
 455. | 118 | Arceus-* / Lunala | 4 | 4.00% | 0.00% |
 456. | 118 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala | 4 | 4.00% | 0.00% |
 457. | 118 | Arceus-* / Mewtwo | 4 | 4.00% | 0.00% |
 458. | 145 | Yveltal / Arceus-Water / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 459. | 145 | Groudon / Arceus-Water / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 460. | 145 | Yveltal / Arceus-Ground / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 461. | 145 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 3 | 3.00% | 100.00% |
 462. | 145 | Yveltal / Groudon / Marshadow | 3 | 3.00% | 100.00% |
 463. | 145 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Water | 3 | 3.00% | 100.00% |
 464. | 145 | Marshadow / Gengar / Arceus-Water | 3 | 3.00% | 100.00% |
 465. | 145 | Yveltal / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 100.00% |
 466. | 145 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar | 3 | 3.00% | 100.00% |
 467. | 145 | Arceus-* / Tyranitar / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 468. | 145 | Yveltal / Groudon / Gengar | 3 | 3.00% | 66.67% |
 469. | 145 | Kyogre / Groudon / Arceus-Fairy | 3 | 3.00% | 66.67% |
 470. | 145 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 3 | 3.00% | 66.67% |
 471. | 145 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 472. | 145 | Marshadow / Gengar / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 473. | 145 | Groudon / Arceus-Water / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 474. | 145 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre | 3 | 3.00% | 66.67% |
 475. | 145 | Deoxys-Speed / Arceus / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 476. | 145 | Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 477. | 145 | Arceus-Dark / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 478. | 145 | Groudon / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 479. | 145 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Xerneas-* | 3 | 3.00% | 33.33% |
 480. | 145 | Celesteela / Groudon / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 33.33% |
 481. | 145 | Celesteela / Marshadow / Groudon | 3 | 3.00% | 33.33% |
 482. | 145 | Groudon / Zygarde / Marshadow | 3 | 3.00% | 33.33% |
 483. | 145 | Marshadow / Zygarde / Arceus-Fairy | 3 | 3.00% | 33.33% |
 484. | 145 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 485. | 145 | Smeargle / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 486. | 145 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow | 3 | 3.00% | 0.00% |
 487. | 145 | Gothitelle / Arceus-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 488. | 145 | Gothitelle / Arceus-* | 3 | 3.00% | 0.00% |
 489. | 145 | Arceus-* / Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 0.00% |
 490. | 145 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 0.00% |
 491. | 178 | Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 492. | 178 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water | 2 | 2.00% | 100.00% |
 493. | 178 | Arceus-* / Sableye / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 494. | 178 | Lugia / Arceus-* / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 495. | 178 | Arceus-* / Toxapex / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 496. | 178 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 2 | 2.00% | 100.00% |
 497. | 178 | Arceus-* / Toxapex / Sableye | 2 | 2.00% | 100.00% |
 498. | 178 | Lugia / Arceus-* / Toxapex | 2 | 2.00% | 100.00% |
 499. | 178 | Marshadow / Arceus-Ground / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 100.00% |
 500. | 178 | Yveltal / Gengar / Arceus-Water | 2 | 2.00% | 100.00% |
 501. | 178 | Yveltal / Kyogre / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 502. | 178 | Yveltal / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 503. | 178 | Marshadow / Arceus-Water / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 504. | 178 | Marshadow / Arceus-Water / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 505. | 178 | Zygarde / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 506. | 178 | Arceus-Dark / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 507. | 178 | Arceus-Dark / Zygarde / Gengar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 508. | 178 | Arceus-Dark / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 509. | 178 | Arceus-* / Groudon / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 510. | 178 | Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 511. | 178 | Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 512. | 178 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 513. | 178 | Arceus-* / Ferrothorn / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 100.00% |
 514. | 178 | Arceus-* / Kyogre / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 515. | 178 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Ground | 2 | 2.00% | 100.00% |
 516. | 178 | Ferrothorn / Marshadow / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 517. | 178 | Kyogre / Marshadow / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 518. | 178 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle | 2 | 2.00% | 100.00% |
 519. | 178 | Yveltal / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 520. | 178 | Zygarde / Gengar / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 521. | 178 | Zygarde / Gengar / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 522. | 178 | Kyogre / Gengar / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 523. | 178 | Kyogre / Gengar / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 524. | 178 | Kyogre / Zygarde / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 525. | 178 | Yveltal / Groudon / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 526. | 178 | Kyogre / Marshadow / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 527. | 178 | Arceus-* / Chansey | 2 | 2.00% | 50.00% |
 528. | 178 | Yveltal / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 529. | 178 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 530. | 178 | Gengar / Arceus-Water / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 531. | 178 | Celesteela / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 532. | 178 | Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 533. | 178 | Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 534. | 178 | Groudon / Marshadow / Arceus-Ground | 2 | 2.00% | 50.00% |
 535. | 178 | Arceus-* / Deoxys-Speed | 2 | 2.00% | 50.00% |
 536. | 178 | Zygarde / Gengar / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 50.00% |
 537. | 178 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 538. | 178 | Kyogre / Zygarde / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 539. | 178 | Marshadow / Arceus-Steel / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 540. | 178 | Gengar / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 541. | 178 | Groudon / Ferrothorn / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 542. | 178 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 543. | 178 | Yveltal / Rayquaza / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 50.00% |
 544. | 178 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 50.00% |
 545. | 178 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 546. | 178 | Groudon / Shuckle / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 547. | 178 | Shuckle / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 548. | 178 | Groudon / Shuckle / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 549. | 178 | Celesteela / Gengar / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 550. | 178 | Groudon / Gengar / Celesteela | 2 | 2.00% | 50.00% |
 551. | 178 | Deoxys-Speed / Arceus / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 552. | 178 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 553. | 178 | Groudon / Lunala / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 554. | 178 | Lunala / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 555. | 178 | Arceus-* / Lunala / Marshadow | 2 | 2.00% | 0.00% |
 556. | 178 | Arceus-* / Chansey / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 557. | 178 | Arceus-* / Chansey / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 558. | 178 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey | 2 | 2.00% | 0.00% |
 559. | 178 | Arceus-* / Rayquaza / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 560. | 178 | Arceus-* / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 561. | 178 | Arceus-* / Tyranitar / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 562. | 178 | Arceus-* / Lunala / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 563. | 178 | Ferrothorn / Lunala / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 564. | 178 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 565. | 178 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 566. | 178 | Deoxys-Speed / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 567. | 178 | Groudon / Arceus / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 568. | 178 | Groudon / Arceus / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 569. | 178 | Arceus / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 570. | 178 | Arceus-* / Mewtwo / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 571. | 178 | Groudon / Arceus-Fairy / Mewtwo | 2 | 2.00% | 0.00% |
 572. | 178 | Arceus-* / Gengar / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 573. | 178 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 574. | 178 | Arceus-* / Groudon / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 575. | 178 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 576. | 178 | Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 577. | 178 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 578. | 178 | Celesteela / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 579. | 178 | Arceus-* / Zygarde / Celesteela | 2 | 2.00% | 0.00% |
 580. | 178 | Groudon / Arceus-Steel / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 581. | 178 | Arceus-* / Giratina / Gengar | 2 | 2.00% | 0.00% |
 582. | 178 | Ferrothorn / Gengar / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 583. | 178 | Giratina / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 584. | 178 | Arceus-* / Giratina / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 0.00% |
 585. | 178 | Arceus-* / Zygarde / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 586. | 178 | Zygarde / Arceus-Steel / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 587. | 178 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 588. | 178 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 589. | 178 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 590. | 178 | Marshadow / Arceus / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 591. | 178 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 592. | 178 | Smeargle / Dialga / Landorus-Therian | 2 | 2.00% | 0.00% |
 593. | 178 | Smeargle / Xerneas-* / Landorus-Therian | 2 | 2.00% | 0.00% |
 594. | 178 | Smeargle / Landorus-Therian / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 595. | 178 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 596. | 178 | Smeargle / Dialga / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 597. | 178 | Arceus-* / Zygarde / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 598. | 178 | Arceus-* / Mewtwo / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 599. | 178 | Arceus-* / Zygarde / Mewtwo | 2 | 2.00% | 0.00% |
 600. | 178 | Arceus-* / Groudon / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 601. | 178 | Arceus-* / Zygarde / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 602. | 289 | Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 603. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 604. | 289 | Yveltal / Groudon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 605. | 289 | Yveltal / Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 606. | 289 | Yveltal / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 607. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 608. | 289 | Groudon / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 609. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 610. | 289 | Lugia / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 611. | 289 | Toxapex / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 612. | 289 | Arceus-Ground / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 613. | 289 | Lugia / Toxapex / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 614. | 289 | Lugia / Arceus-Ground / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 615. | 289 | Arceus-Ground / Toxapex / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 616. | 289 | Arceus-* / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 617. | 289 | Lugia / Arceus-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 618. | 289 | Arceus-* / Toxapex | 1 | 1.00% | 100.00% |
 619. | 289 | Lugia / Toxapex / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 620. | 289 | Lugia / Arceus-Ground / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 621. | 289 | Arceus-Ground / Toxapex / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 622. | 289 | Lugia / Toxapex / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 623. | 289 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 624. | 289 | Marshadow / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 625. | 289 | Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 626. | 289 | Yveltal / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 627. | 289 | Kyogre / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 628. | 289 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 629. | 289 | Yveltal / Kyogre / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 630. | 289 | Kyogre / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 631. | 289 | Arceus-Dark / Kyogre / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 632. | 289 | Arceus-Dark / Kyogre / Zygarde | 1 | 1.00% | 100.00% |
 633. | 289 | Zygarde / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 634. | 289 | Zygarde / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 635. | 289 | Zygarde / Marshadow / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 636. | 289 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 637. | 289 | Ferrothorn / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 638. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 639. | 289 | Ferrothorn / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 640. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Zygarde | 1 | 1.00% | 100.00% |
 641. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 642. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 643. | 289 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 644. | 289 | Groudon / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 645. | 289 | Arceus-Dark / Groudon / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 646. | 289 | Arceus-Dark / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 647. | 289 | Yveltal / Marshadow / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 648. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre | 1 | 1.00% | 100.00% |
 649. | 289 | Groudon / Kyogre / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 650. | 289 | Ho-Oh / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 651. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 652. | 289 | Marshadow / Ho-Oh / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 653. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 654. | 289 | Groudon / Ferrothorn / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 655. | 289 | Groudon / Ferrothorn / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 656. | 289 | Groudon / Xerneas-* / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 657. | 289 | Groudon / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 658. | 289 | Ferrothorn / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 659. | 289 | Ferrothorn / Xerneas-* / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 660. | 289 | Ferrothorn / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 661. | 289 | Arceus-Rock / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 662. | 289 | Kyogre / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 663. | 289 | Arceus-Fairy / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 664. | 289 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 665. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 666. | 289 | Kyogre / Arceus-Fairy / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 667. | 289 | Yveltal / Arceus-* / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 668. | 289 | Yveltal / Ferrothorn / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 669. | 289 | Ferrothorn / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 670. | 289 | Ferrothorn / Marshadow / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 671. | 289 | Yveltal / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 672. | 289 | Yveltal / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 673. | 289 | Yveltal / Ferrothorn / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 674. | 289 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 675. | 289 | Ferrothorn / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 676. | 289 | Marshadow / Deoxys-Speed / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 677. | 289 | Marshadow / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 678. | 289 | Marshadow / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 679. | 289 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 680. | 289 | Celesteela / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 681. | 289 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 682. | 289 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 683. | 289 | Yveltal / Kyogre / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 684. | 289 | Kyogre / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 685. | 289 | Yveltal / Kyogre / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 686. | 289 | Kyogre / Zygarde / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 687. | 289 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 688. | 289 | Kyogre / Gengar / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 689. | 289 | Kyogre / Gengar / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 690. | 289 | Marshadow / Zygarde / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 691. | 289 | Zygarde / Arceus-Poison / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 692. | 289 | Marshadow / Zygarde / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 693. | 289 | Marshadow / Gengar / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 694. | 289 | Gengar / Tyranitar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 695. | 289 | Gengar / Tyranitar / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 696. | 289 | Tyranitar / Arceus-Water / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 697. | 289 | Ferrothorn / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 698. | 289 | Ferrothorn / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 699. | 289 | Yveltal / Shuckle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 700. | 289 | Yveltal / Groudon / Shuckle | 1 | 1.00% | 100.00% |
 701. | 289 | Yveltal / Shuckle / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 702. | 289 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 703. | 289 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 100.00% |
 704. | 289 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 100.00% |
 705. | 289 | Kyogre / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 706. | 289 | Kyogre / Marshadow / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 100.00% |
 707. | 289 | Marshadow / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 708. | 289 | Groudon / Lunala / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 709. | 289 | Groudon / Lunala / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 710. | 289 | Marshadow / Lunala / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 711. | 289 | Yveltal / Zygarde / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 712. | 289 | Yveltal / Kyogre / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 713. | 289 | Yveltal / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 714. | 289 | Yveltal / Kyogre / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 715. | 289 | Yveltal / Groudon / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 716. | 289 | Yveltal / Arceus-* / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 717. | 289 | Yveltal / Zygarde / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 718. | 289 | Yveltal / Kyogre / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 719. | 289 | Yveltal / Kyogre / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 720. | 289 | Chansey / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 721. | 289 | Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 722. | 289 | Arceus-Water / Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 723. | 289 | Tyranitar / Chansey / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 724. | 289 | Chansey / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 725. | 289 | Tyranitar / Chansey / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 726. | 289 | Tyranitar / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 727. | 289 | Arceus-Water / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 728. | 289 | Tyranitar / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 729. | 289 | Tyranitar / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 730. | 289 | Ferrothorn / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 731. | 289 | Ferrothorn / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 732. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 733. | 289 | Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 734. | 289 | Arceus-Dark / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 735. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 736. | 289 | Arceus-Dark / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 737. | 289 | Groudon / Deoxys-Speed / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 738. | 289 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 739. | 289 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 740. | 289 | Groudon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 741. | 289 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 742. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 743. | 289 | Yveltal / Smeargle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 744. | 289 | Yveltal / Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 745. | 289 | Smeargle / Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 746. | 289 | Vivillon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 747. | 289 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 748. | 289 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 749. | 289 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 750. | 289 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 751. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 752. | 289 | Yveltal / Vivillon / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 753. | 289 | Yveltal / Xerneas-* / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 754. | 289 | Yveltal / Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 755. | 289 | Smeargle / Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 756. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 757. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 758. | 289 | Groudon / Mewtwo / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 759. | 289 | Ho-Oh / Celesteela / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 760. | 289 | Celesteela / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 761. | 289 | Ho-Oh / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 762. | 289 | Ho-Oh / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 763. | 289 | Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 764. | 289 | Arceus-Fairy / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 765. | 289 | Celesteela / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 766. | 289 | Arceus-* / Celesteela / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 767. | 289 | Celesteela / Groudon / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 768. | 289 | Celesteela / Arceus-Fairy / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 769. | 289 | Arceus-* / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 770. | 289 | Groudon / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 771. | 289 | Arceus-Fairy / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 772. | 289 | Rayquaza / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 773. | 289 | Marshadow / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 774. | 289 | Groudon / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 775. | 289 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 776. | 289 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 777. | 289 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 778. | 289 | Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 779. | 289 | Marshadow / Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 780. | 289 | Zygarde / Arceus-Ghost / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 781. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 782. | 289 | Zygarde / Arceus-Ghost / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 783. | 289 | Marshadow / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 784. | 289 | Marshadow / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 785. | 289 | Gengar / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 786. | 289 | Gothitelle / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 787. | 289 | Gothitelle / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 788. | 289 | Gothitelle / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 789. | 289 | Skarmory / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 790. | 289 | Groudon / Gengar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 791. | 289 | Gengar / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 792. | 289 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 793. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 794. | 289 | Groudon / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 795. | 289 | Naganadel / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 796. | 289 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 797. | 289 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 798. | 289 | Deoxys-Speed / Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 799. | 289 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 800. | 289 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 801. | 289 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 802. | 289 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 803. | 289 | Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 804. | 289 | Tapu Lele / Naganadel / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 805. | 289 | Naganadel / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 806. | 289 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 807. | 289 | Tapu Lele / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 808. | 289 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 809. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 810. | 289 | Tapu Lele / Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 811. | 289 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 812. | 289 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 813. | 289 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 814. | 289 | Groudon / Zygarde / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 815. | 289 | Celesteela / Zygarde / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 816. | 289 | Celesteela / Zygarde / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 817. | 289 | Groudon / Marshadow / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 818. | 289 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 819. | 289 | Zygarde / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 820. | 289 | Groudon / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 821. | 289 | Marshadow / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 822. | 289 | Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 823. | 289 | Arceus-* / Zygarde / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 824. | 289 | Arceus-* / Groudon / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 825. | 289 | Arceus-* / Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 826. | 289 | Groudon / Zygarde / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 827. | 289 | Marshadow / Zygarde / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 828. | 289 | Zygarde / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 829. | 289 | Groudon / Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 830. | 289 | Groudon / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 831. | 289 | Marshadow / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 832. | 289 | Groudon / Marshadow / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 833. | 289 | Marshadow / Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 834. | 289 | Groudon / Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 835. | 289 | Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 836. | 289 | Giratina / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 837. | 289 | Giratina / Gengar / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 0.00% |
 838. | 289 | Giratina / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 839. | 289 | Ferrothorn / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 840. | 289 | Giratina / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 841. | 289 | Arceus-* / Giratina | 1 | 1.00% | 0.00% |
 842. | 289 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 843. | 289 | Ferrothorn / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 844. | 289 | Giratina / Blissey / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 845. | 289 | Giratina / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 846. | 289 | Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 847. | 289 | Giratina / Blissey / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 848. | 289 | Arceus-* / Giratina / Blissey | 1 | 1.00% | 0.00% |
 849. | 289 | Giratina / Blissey / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 850. | 289 | Giratina / Blissey / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 851. | 289 | Arceus-* / Giratina / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 852. | 289 | Giratina / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 853. | 289 | Giratina / Magnemite / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 854. | 289 | Arceus-* / Giratina / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 855. | 289 | Giratina / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 856. | 289 | Blissey / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 857. | 289 | Arceus-* / Blissey / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 858. | 289 | Blissey / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 859. | 289 | Blissey / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 860. | 289 | Arceus-* / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 861. | 289 | Magnemite / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 862. | 289 | Magnemite / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 863. | 289 | Arceus-* / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 864. | 289 | Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 865. | 289 | Arceus-* / Blissey / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 866. | 289 | Blissey / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 867. | 289 | Blissey / Magnemite / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 868. | 289 | Arceus-* / Blissey / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 869. | 289 | Blissey / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 870. | 289 | Arceus-* / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 871. | 289 | Magnemite / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 872. | 289 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 873. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 874. | 289 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 875. | 289 | Marshadow / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 876. | 289 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 877. | 289 | Celesteela / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 878. | 289 | Groudon / Arceus-Water / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 879. | 289 | Celesteela / Arceus-Water / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 880. | 289 | Celesteela / Gengar / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 881. | 289 | Zygarde / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 882. | 289 | Lunala / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 883. | 289 | Groudon / Lunala / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 884. | 289 | Groudon / Lunala / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 885. | 289 | Zygarde / Lunala / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 886. | 289 | Groudon / Zygarde / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 887. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 888. | 289 | Arceus-Dark / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 889. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 890. | 289 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 891. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 892. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 893. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 894. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 895. | 289 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 896. | 289 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 897. | 289 | Celesteela / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 898. | 289 | Celesteela / Marshadow / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 899. | 289 | Groudon / Marshadow / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 900. | 289 | Celesteela / Groudon / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 901. | 289 | Arceus-Dark / Marshadow / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 902. | 289 | Arceus-Dark / Groudon / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 903. | 289 | Arceus-Dark / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 904. | 289 | Lunala / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 905. | 289 | Ferrothorn / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 906. | 289 | Lunala / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 907. | 289 | Lunala / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 908. | 289 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 909. | 289 | Ferrothorn / Lunala / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 910. | 289 | Excadrill / Lunala / Vivillon-Elegant | 1 | 1.00% | 0.00% |
 911. | 289 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 912. | 289 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 913. | 289 | Excadrill / Arceus-* / Vivillon-Elegant | 1 | 1.00% | 0.00% |
 914. | 289 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 915. | 289 | Excadrill / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 916. | 289 | Excadrill / Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 917. | 289 | Excadrill / Arceus-* / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 918. | 289 | Excadrill / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 919. | 289 | Excadrill / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 920. | 289 | Excadrill / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 921. | 289 | Excadrill / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 922. | 289 | Excadrill / Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 923. | 289 | Excadrill / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 924. | 289 | Vivillon-Elegant / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 925. | 289 | Vivillon-Elegant / Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 926. | 289 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 927. | 289 | Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 928. | 289 | Vivillon-Elegant / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 929. | 289 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 930. | 289 | Vivillon-Elegant / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 931. | 289 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 932. | 289 | Vivillon-Elegant / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 933. | 289 | Lunala / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 934. | 289 | Lunala / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 935. | 289 | Arceus-* / Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 936. | 289 | Lunala / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 937. | 289 | Groudon / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 938. | 289 | Groudon / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 939. | 289 | Smeargle / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 940. | 289 | Smeargle / Dialga | 1 | 1.00% | 0.00% |
 941. | 289 | Smeargle / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 942. | 289 | Smeargle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 943. | 289 | Dialga / Xerneas-* / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 944. | 289 | Dialga / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 945. | 289 | Xerneas-* / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 946. | 289 | Dialga / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 947. | 289 | Ferrothorn / Gengar / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 948. | 289 | Zygarde / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 949. | 289 | Zygarde / Gengar / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 950. | 289 | Gengar / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 951. | 289 | Ferrothorn / Zygarde / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 952. | 289 | Ferrothorn / Zygarde / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 0.00% |
 953. | 289 | Ferrothorn / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 954. | 289 | Zygarde / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 955. | 289 | Smeargle / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 956. | 289 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 957. | 289 | Diancie / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 958. | 289 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 959. | 289 | Smeargle / Arceus-* / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 960. | 289 | Smeargle / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 961. | 289 | Smeargle / Diancie / Deoxys-Speed | 1 | 1.00% | 0.00% |
 962. | 289 | Smeargle / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 963. | 289 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 964. | 289 | Diancie / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 965. | 289 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 966. | 289 | Diancie / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 967. | 289 | Smeargle / Arceus-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 968. | 289 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 969. | 289 | Smeargle / Diancie / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 970. | 289 | Smeargle / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 971. | 289 | Arceus-* / Mewtwo / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 972. | 289 | Diancie / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 973. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 974. | 289 | Diancie / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 975. | 289 | Smeargle / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 976. | 289 | Smeargle / Arceus-* / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 977. | 289 | Smeargle / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 978. | 289 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 979. | 289 | Smeargle / Diancie / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 980. | 289 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 981. | 289 | Diancie / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 982. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 983. | 289 | Zygarde / Arceus-Steel / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 984. | 289 | Arceus-* / Xerneas-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 985. | 289 | Arceus-* / Marshadow / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 986. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 987. | 289 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 988. | 289 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 989. | 289 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 990. | 289 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 991. | 289 | Marshadow / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 992. | 289 | Arceus / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 993. | 289 | Marshadow / Xerneas-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 994. | 289 | Xerneas-* / Mewtwo / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 995. | 289 | Marshadow / Arceus / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 996. | 289 | Marshadow / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 997. | 289 | Groudon / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 998. | 289 | Zygarde / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 999. | 289 | Arceus-Fairy / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1000. | 289 | Groudon / Zygarde / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1001. | 289 | Zygarde / Arceus-Fairy / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1002. | 289 | Groudon / Zygarde / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1003. | 289 | Groudon / Arceus-Fairy / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1004. | 289 | Zygarde / Arceus-Fairy / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1005. | 289 | Arceus-* / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1006. + ---- + ------------------------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 1007. | Rank | Combos of 4 | Use | Usage % | Win % |
 1008. + ---- + ------------------------------------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 1009. | 1 | Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 64 | 64.00% | 60.94% |
 1010. | 2 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 54 | 54.00% | 64.81% |
 1011. | 3 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 43 | 43.00% | 72.09% |
 1012. | 4 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 38 | 38.00% | 44.74% |
 1013. | 5 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Rayquaza | 37 | 37.00% | 45.95% |
 1014. | 6 | Arceus-* / Groudon / Marshadow | 26 | 26.00% | 46.15% |
 1015. | 7 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 25 | 25.00% | 76.00% |
 1016. | 8 | Arceus-* / Rayquaza | 22 | 22.00% | 54.55% |
 1017. | 9 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 21 | 21.00% | 76.19% |
 1018. | 10 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 20 | 20.00% | 45.00% |
 1019. | 11 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 19 | 19.00% | 57.89% |
 1020. | 12 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 18 | 18.00% | 77.78% |
 1021. | 12 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 18 | 18.00% | 66.67% |
 1022. | 14 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 17 | 17.00% | 41.18% |
 1023. | 15 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 16 | 16.00% | 56.25% |
 1024. | 16 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow | 14 | 14.00% | 78.57% |
 1025. | 16 | Arceus-* / Marshadow | 14 | 14.00% | 64.29% |
 1026. | 16 | Zygarde / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 14 | 14.00% | 42.86% |
 1027. | 16 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza | 14 | 14.00% | 28.57% |
 1028. | 20 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Zygarde | 12 | 12.00% | 41.67% |
 1029. | 21 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 11 | 11.00% | 72.73% |
 1030. | 21 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 11 | 11.00% | 72.73% |
 1031. | 21 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 11 | 11.00% | 63.64% |
 1032. | 21 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 11 | 11.00% | 54.55% |
 1033. | 21 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 11 | 11.00% | 45.45% |
 1034. | 21 | Arceus-* / Zygarde / Groudon / Rayquaza | 11 | 11.00% | 36.36% |
 1035. | 27 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 10 | 10.00% | 100.00% |
 1036. | 27 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1037. | 27 | Arceus-* / Gengar / Groudon | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1038. | 27 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1039. | 27 | Arceus-* / Gengar / Ho-Oh | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1040. | 27 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1041. | 27 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Groudon | 10 | 10.00% | 60.00% |
 1042. | 27 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 10 | 10.00% | 40.00% |
 1043. | 35 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 9 | 9.00% | 44.44% |
 1044. | 35 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 9 | 9.00% | 33.33% |
 1045. | 35 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 9 | 9.00% | 33.33% |
 1046. | 38 | Ho-Oh / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 8 | 8.00% | 75.00% |
 1047. | 38 | Ho-Oh / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 8 | 8.00% | 75.00% |
 1048. | 38 | Arceus-Dark / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 8 | 8.00% | 62.50% |
 1049. | 38 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* | 8 | 8.00% | 50.00% |
 1050. | 38 | Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy / Rayquaza | 8 | 8.00% | 37.50% |
 1051. | 38 | Arceus-* / Celesteela / Groudon / Rayquaza | 8 | 8.00% | 25.00% |
 1052. | 44 | Yveltal / Groudon / Arceus-* / Rayquaza | 7 | 7.00% | 100.00% |
 1053. | 44 | Arceus-* / Zygarde / Gengar / Kyogre | 7 | 7.00% | 85.71% |
 1054. | 44 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow | 7 | 7.00% | 57.14% |
 1055. | 44 | Zygarde / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 7 | 7.00% | 57.14% |
 1056. | 44 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 7 | 7.00% | 42.86% |
 1057. | 44 | Arceus-* / Zygarde / Groudon | 7 | 7.00% | 42.86% |
 1058. | 44 | Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 7 | 7.00% | 42.86% |
 1059. | 44 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 7 | 7.00% | 42.86% |
 1060. | 44 | Arceus-* / Groudon | 7 | 7.00% | 28.57% |
 1061. | 44 | Ho-Oh / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 7 | 7.00% | 28.57% |
 1062. | 44 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow / Rayquaza | 7 | 7.00% | 28.57% |
 1063. | 55 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 100.00% |
 1064. | 55 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 100.00% |
 1065. | 55 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Yveltal | 6 | 6.00% | 100.00% |
 1066. | 55 | Arceus-* / Marshadow / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1067. | 55 | Groudon / Marshadow / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1068. | 55 | Arceus-Dark / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1069. | 55 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1070. | 55 | Arceus-* / Gengar / Marshadow | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1071. | 55 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Zygarde | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1072. | 55 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 50.00% |
 1073. | 55 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 6 | 6.00% | 33.33% |
 1074. | 66 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 5 | 5.00% | 100.00% |
 1075. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Groudon | 5 | 5.00% | 100.00% |
 1076. | 66 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Yveltal | 5 | 5.00% | 80.00% |
 1077. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Gengar | 5 | 5.00% | 80.00% |
 1078. | 66 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde | 5 | 5.00% | 80.00% |
 1079. | 66 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 5 | 5.00% | 60.00% |
 1080. | 66 | Arceus-* / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 5 | 5.00% | 60.00% |
 1081. | 66 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1082. | 66 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1083. | 66 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1084. | 66 | Arceus-* / Celesteela / Groudon / Ho-Oh | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1085. | 66 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1086. | 66 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow / Groudon | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1087. | 66 | Arceus-* / Groudon / Celesteela | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1088. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Marshadow / Groudon | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1089. | 66 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1090. | 66 | Arceus-* / Groudon / Shuckle / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1091. | 66 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 5 | 5.00% | 20.00% |
 1092. | 84 | Ho-Oh / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1093. | 84 | Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1094. | 84 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1095. | 84 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1096. | 84 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn / Rayquaza | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1097. | 84 | Ho-Oh / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1098. | 84 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1099. | 84 | Arceus-Dark / Groudon / Marshadow / Rayquaza | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1100. | 84 | Arceus-Dark / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1101. | 84 | Arceus-* / Marshadow / Zygarde | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1102. | 84 | Arceus-Dark / Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1103. | 84 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1104. | 84 | Arceus-* / Xerneas-* | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1105. | 84 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1106. | 84 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Zygarde | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1107. | 84 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1108. | 84 | Celesteela / Arceus-* / Gengar / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1109. | 84 | Arceus-* / Groudon / Celesteela / Gengar | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1110. | 84 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1111. | 84 | Celesteela / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1112. | 84 | Arceus-* / Rayquaza / Celesteela | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1113. | 84 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1114. | 84 | Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1115. | 84 | Arceus-* / Groudon / Shuckle | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1116. | 84 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1117. | 84 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Rayquaza | 4 | 4.00% | 0.00% |
 1118. | 84 | Arceus-* / Lunala / Rayquaza | 4 | 4.00% | 0.00% |
 1119. | 84 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala / Rayquaza | 4 | 4.00% | 0.00% |
 1120. | 84 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 4 | 4.00% | 0.00% |
 1121. | 84 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 0.00% |
 1122. | 114 | Ho-Oh / Arceus-Dark / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1123. | 114 | Arceus-Dark / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1124. | 114 | Arceus-* / Kyogre | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1125. | 114 | Yveltal / Groudon / Arceus-Water / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1126. | 114 | Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-* | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1127. | 114 | Yveltal / Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1128. | 114 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1129. | 114 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1130. | 114 | Yveltal / Groudon / Marshadow / Arceus-Water | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1131. | 114 | Groudon / Gengar / Arceus-Water / Marshadow | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1132. | 114 | Arceus-* / Kyogre / Gengar | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1133. | 114 | Yveltal / Marshadow / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1134. | 114 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1135. | 114 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1136. | 114 | Arceus-* / Tyranitar / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1137. | 114 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1138. | 114 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1139. | 114 | Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1140. | 114 | Arceus-* / Kyogre / Gengar / Groudon | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1141. | 114 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Groudon | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1142. | 114 | Arceus-* / Tyranitar / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1143. | 114 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1144. | 114 | Ho-Oh / Groudon / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1145. | 114 | Ho-Oh / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1146. | 114 | Ho-Oh / Groudon / Arceus-Dark / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1147. | 114 | Arceus-Dark / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1148. | 114 | Arceus-Dark / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1149. | 114 | Groudon / Gengar / Marshadow / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1150. | 114 | Groudon / Gengar / Arceus-Water / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1151. | 114 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1152. | 114 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1153. | 114 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1154. | 114 | Celesteela / Marshadow / Groudon / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1155. | 114 | Groudon / Zygarde / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1156. | 114 | Marshadow / Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1157. | 114 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Marshadow | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1158. | 114 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1159. | 114 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1160. | 114 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1161. | 114 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1162. | 114 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Groudon | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1163. | 114 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1164. | 114 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1165. | 114 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1166. | 114 | Gothitelle / Arceus-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1167. | 114 | Arceus-* / Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1168. | 114 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1169. | 161 | Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1170. | 161 | Lugia / Arceus-* / Sableye / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1171. | 161 | Arceus-* / Toxapex / Sableye / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1172. | 161 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Chansey | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1173. | 161 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Sableye | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1174. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon / Zygarde | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1175. | 161 | Marshadow / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1176. | 161 | Yveltal / Arceus-* / Gengar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1177. | 161 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1178. | 161 | Yveltal / Groudon / Gengar / Arceus-Water | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1179. | 161 | Yveltal / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1180. | 161 | Groudon / Marshadow / Ho-Oh / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1181. | 161 | Yveltal / Groudon / Marshadow / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1182. | 161 | Groudon / Marshadow / Arceus-Water / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1183. | 161 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Water / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1184. | 161 | Marshadow / Gengar / Arceus-Water / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1185. | 161 | Groudon / Marshadow / Arceus-Water / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1186. | 161 | Arceus-* / Kyogre / Groudon | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1187. | 161 | Arceus-* / Gengar / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1188. | 161 | Arceus-Dark / Zygarde / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1189. | 161 | Arceus-* / Marshadow / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1190. | 161 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1191. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1192. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Groudon | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1193. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1194. | 161 | Arceus-* / Groudon / Tyranitar / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1195. | 161 | Yveltal / Marshadow / Gengar / Arceus-* | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1196. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Groudon | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1197. | 161 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1198. | 161 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1199. | 161 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1200. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1201. | 161 | Arceus-* / Kyogre / Tyranitar / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1202. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1203. | 161 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1204. | 161 | Yveltal / Marshadow / Arceus-Ground / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1205. | 161 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1206. | 161 | Arceus-* / Kyogre / Gengar / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1207. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Marshadow / Gengar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1208. | 161 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1209. | 161 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Shuckle | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1210. | 161 | Zygarde / Gengar / Kyogre / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1211. | 161 | Zygarde / Gengar / Kyogre / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1212. | 161 | Zygarde / Gengar / Arceus-Fairy / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1213. | 161 | Kyogre / Gengar / Arceus-Fairy / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1214. | 161 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Fairy / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1215. | 161 | Kyogre / Marshadow / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1216. | 161 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1217. | 161 | Groudon / Gengar / Arceus-Water / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1218. | 161 | Celesteela / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1219. | 161 | Groudon / Marshadow / Arceus-Ground / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1220. | 161 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1221. | 161 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1222. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1223. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1224. | 161 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1225. | 161 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Fairy / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1226. | 161 | Kyogre / Zygarde / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1227. | 161 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1228. | 161 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1229. | 161 | Yveltal / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1230. | 161 | Yveltal / Arceus-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1231. | 161 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1232. | 161 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Marshadow | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1233. | 161 | Groudon / Shuckle / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1234. | 161 | Celesteela / Arceus-* / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1235. | 161 | Arceus-* / Gengar / Celesteela | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1236. | 161 | Celesteela / Groudon / Gengar / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1237. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1238. | 161 | Deoxys-Speed / Arceus / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1239. | 161 | Arceus-* / Lunala / Marshadow / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1240. | 161 | Arceus-* / Groudon / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1241. | 161 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Marshadow | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1242. | 161 | Arceus-* / Chansey / Rayquaza / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1243. | 161 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1244. | 161 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1245. | 161 | Arceus-* / Tyranitar / Rayquaza / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1246. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1247. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1248. | 161 | Arceus-* / Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1249. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1250. | 161 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1251. | 161 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1252. | 161 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1253. | 161 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1254. | 161 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1255. | 161 | Groudon / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1256. | 161 | Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1257. | 161 | Arceus-Dark / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1258. | 161 | Arceus-Dark / Kyogre / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1259. | 161 | Arceus-* / Zygarde | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1260. | 161 | Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1261. | 161 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1262. | 161 | Arceus-* / Skarmory / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1263. | 161 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1264. | 161 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1265. | 161 | Celesteela / Marshadow / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1266. | 161 | Zygarde / Arceus-* / Groudon / Celesteela | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1267. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Celesteela | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1268. | 161 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Groudon | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1269. | 161 | Arceus-* / Giratina / Gengar / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1270. | 161 | Arceus-* / Giratina / Gengar / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1271. | 161 | Arceus-* / Giratina / Ferrothorn / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1272. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Lunala / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1273. | 161 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Zygarde | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1274. | 161 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1275. | 161 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1276. | 161 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1277. | 161 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1278. | 161 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ferrothorn | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1279. | 161 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* / Landorus-Therian | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1280. | 161 | Smeargle / Dialga / Landorus-Therian / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1281. | 161 | Smeargle / Xerneas-* / Landorus-Therian / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1282. | 161 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1283. | 161 | Ho-Oh / Arceus-* / Gengar / Zygarde | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1284. | 161 | Arceus-* / Ferrothorn / Zygarde / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1285. | 161 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1286. | 161 | Arceus-* / Zygarde / Mewtwo / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1287. | 161 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Mewtwo | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1288. | 161 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1289. | 281 | Yveltal / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1290. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1291. | 281 | Yveltal / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1292. | 281 | Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1293. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1294. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1295. | 281 | Groudon / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1296. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1297. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1298. | 281 | Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1299. | 281 | Yveltal / Groudon / Xerneas-* / Arceus-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1300. | 281 | Yveltal / Groudon / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1301. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1302. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1303. | 281 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1304. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1305. | 281 | Arceus-* / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1306. | 281 | Lugia / Arceus-* / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1307. | 281 | Arceus-* / Toxapex / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1308. | 281 | Lugia / Toxapex / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1309. | 281 | Lugia / Sableye / Chansey / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1310. | 281 | Arceus-Ground / Toxapex / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1311. | 281 | Lugia / Toxapex / Chansey / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1312. | 281 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1313. | 281 | Arceus-* / Toxapex / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1314. | 281 | Lugia / Arceus-* / Toxapex | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1315. | 281 | Lugia / Toxapex / Sableye / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1316. | 281 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1317. | 281 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1318. | 281 | Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1319. | 281 | Marshadow / Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1320. | 281 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1321. | 281 | Yveltal / Groudon / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1322. | 281 | Yveltal / Gengar / Arceus-Water / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1323. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Kyogre | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1324. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1325. | 281 | Yveltal / Kyogre / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1326. | 281 | Yveltal / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1327. | 281 | Zygarde / Gengar / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1328. | 281 | Arceus-Dark / Kyogre / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1329. | 281 | Arceus-Dark / Zygarde / Gengar / Kyogre | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1330. | 281 | Arceus-Dark / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1331. | 281 | Zygarde / Marshadow / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1332. | 281 | Zygarde / Marshadow / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1333. | 281 | Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1334. | 281 | Zygarde / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1335. | 281 | Zygarde / Gengar / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1336. | 281 | Arceus-Dark / Zygarde / Gengar / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1337. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1338. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1339. | 281 | Arceus-* / Groudon / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1340. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1341. | 281 | Arceus-Dark / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1342. | 281 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1343. | 281 | Arceus-Dark / Groudon / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1344. | 281 | Yveltal / Marshadow / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1345. | 281 | Yveltal / Marshadow / Gengar / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1346. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1347. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1348. | 281 | Groudon / Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1349. | 281 | Ho-Oh / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1350. | 281 | Ho-Oh / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1351. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1352. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1353. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1354. | 281 | Groudon / Ferrothorn / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1355. | 281 | Groudon / Ferrothorn / Xerneas-* / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1356. | 281 | Groudon / Ferrothorn / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1357. | 281 | Groudon / Arceus-Rock / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1358. | 281 | Ferrothorn / Arceus-Rock / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1359. | 281 | Arceus-* / Ferrothorn / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1360. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1361. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1362. | 281 | Kyogre / Arceus-Fairy / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1363. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1364. | 281 | Arceus-* / Kyogre / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1365. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1366. | 281 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1367. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1368. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1369. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1370. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1371. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Marshadow / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1372. | 281 | Ferrothorn / Marshadow / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1373. | 281 | Ferrothorn / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1374. | 281 | Ferrothorn / Marshadow / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1375. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1376. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1377. | 281 | Yveltal / Ferrothorn / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1378. | 281 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1379. | 281 | Marshadow / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1380. | 281 | Marshadow / Deoxys-Speed / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1381. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1382. | 281 | Marshadow / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1383. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1384. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1385. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1386. | 281 | Celesteela / Gengar / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1387. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy / Celesteela | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1388. | 281 | Yveltal / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1389. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1390. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1391. | 281 | Yveltal / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1392. | 281 | Yveltal / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1393. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1394. | 281 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow / Yveltal | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1395. | 281 | Yveltal / Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1396. | 281 | Kyogre / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1397. | 281 | Yveltal / Kyogre / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1398. | 281 | Yveltal / Kyogre / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1399. | 281 | Kyogre / Zygarde / Marshadow / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1400. | 281 | Kyogre / Zygarde / Arceus-Poison / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1401. | 281 | Kyogre / Zygarde / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1402. | 281 | Kyogre / Gengar / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1403. | 281 | Marshadow / Zygarde / Arceus-Poison / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1404. | 281 | Arceus-* / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1405. | 281 | Gengar / Tyranitar / Arceus-Water / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1406. | 281 | Arceus-* / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1407. | 281 | Arceus-* / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1408. | 281 | Ferrothorn / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1409. | 281 | Yveltal / Groudon / Shuckle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1410. | 281 | Yveltal / Shuckle / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1411. | 281 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1412. | 281 | Yveltal / Groudon / Shuckle / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1413. | 281 | Yveltal / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1414. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1415. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1416. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1417. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1418. | 281 | Kyogre / Marshadow / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1419. | 281 | Groudon / Lunala / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1420. | 281 | Groudon / Lunala / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1421. | 281 | Marshadow / Lunala / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1422. | 281 | Groudon / Lunala / Arceus-Fairy / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1423. | 281 | Arceus-* / Lunala / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1424. | 281 | Yveltal / Zygarde / Gengar / Kyogre | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1425. | 281 | Yveltal / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1426. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Gengar / Yveltal | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1427. | 281 | Yveltal / Zygarde / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1428. | 281 | Yveltal / Kyogre / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1429. | 281 | Arceus-* / Kyogre / Gengar / Yveltal | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1430. | 281 | Yveltal / Kyogre / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1431. | 281 | Yveltal / Groudon / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1432. | 281 | Yveltal / Kyogre / Zygarde / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1433. | 281 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Yveltal | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1434. | 281 | Yveltal / Kyogre / Zygarde / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1435. | 281 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Yveltal | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1436. | 281 | Yveltal / Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1437. | 281 | Arceus-* / Kyogre / Groudon / Yveltal | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1438. | 281 | Yveltal / Kyogre / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1439. | 281 | Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1440. | 281 | Tyranitar / Chansey / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1441. | 281 | Arceus-Water / Chansey / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1442. | 281 | Arceus-* / Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1443. | 281 | Arceus-Water / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1444. | 281 | Arceus-* / Chansey / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1445. | 281 | Tyranitar / Chansey / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1446. | 281 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1447. | 281 | Arceus-* / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1448. | 281 | Tyranitar / Arceus-Water / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1449. | 281 | Arceus-* / Tyranitar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1450. | 281 | Ferrothorn / Lunala / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1451. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1452. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1453. | 281 | Arceus-Dark / Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1454. | 281 | Arceus-* / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1455. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1456. | 281 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Speed / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1457. | 281 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1458. | 281 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1459. | 281 | Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1460. | 281 | Groudon / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1461. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Smeargle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1462. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1463. | 281 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1464. | 281 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1465. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1466. | 281 | Yveltal / Vivillon / Smeargle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1467. | 281 | Yveltal / Xerneas-* / Smeargle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1468. | 281 | Yveltal / Vivillon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1469. | 281 | Smeargle / Vivillon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1470. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1471. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1472. | 281 | Yveltal / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1473. | 281 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Vivillon / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1474. | 281 | Yveltal / Vivillon / Xerneas-* / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1475. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Arceus-Water | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1476. | 281 | Arceus-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1477. | 281 | Ho-Oh / Celesteela / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1478. | 281 | Ho-Oh / Celesteela / Groudon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1479. | 281 | Ho-Oh / Celesteela / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1480. | 281 | Ho-Oh / Celesteela / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1481. | 281 | Arceus-* / Celesteela / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1482. | 281 | Celesteela / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1483. | 281 | Celesteela / Arceus-Fairy / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1484. | 281 | Ho-Oh / Arceus-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1485. | 281 | Ho-Oh / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1486. | 281 | Ho-Oh / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1487. | 281 | Ho-Oh / Arceus-Fairy / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1488. | 281 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1489. | 281 | Groudon / Arceus-Fairy / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1490. | 281 | Arceus-* / Celesteela / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1491. | 281 | Celesteela / Groudon / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1492. | 281 | Celesteela / Arceus-Fairy / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1493. | 281 | Arceus-* / Celesteela / Groudon / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1494. | 281 | Celesteela / Groudon / Arceus-Fairy / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1495. | 281 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1496. | 281 | Groudon / Arceus-Fairy / Mewtwo / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1497. | 281 | Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1498. | 281 | Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1499. | 281 | Groudon / Marshadow / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1500. | 281 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1501. | 281 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1502. | 281 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1503. | 281 | Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1504. | 281 | Zygarde / Arceus-Ghost / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1505. | 281 | Groudon / Gengar / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1506. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1507. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1508. | 281 | Marshadow / Gengar / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1509. | 281 | Gothitelle / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1510. | 281 | Gothitelle / Arceus-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1511. | 281 | Skarmory / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1512. | 281 | Skarmory / Gengar / Arceus-Water / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1513. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1514. | 281 | Arceus-* / Gengar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1515. | 281 | Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1516. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1517. | 281 | Arceus-* / Groudon / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1518. | 281 | Naganadel / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1519. | 281 | Tapu Lele / Naganadel / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1520. | 281 | Naganadel / Deoxys-Speed / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1521. | 281 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1522. | 281 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1523. | 281 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1524. | 281 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1525. | 281 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1526. | 281 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1527. | 281 | Tapu Lele / Deoxys-Speed / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1528. | 281 | Tapu Lele / Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1529. | 281 | Naganadel / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1530. | 281 | Tapu Lele / Naganadel / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1531. | 281 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1532. | 281 | Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Naganadel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1533. | 281 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1534. | 281 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1535. | 281 | Celesteela / Marshadow / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1536. | 281 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Fairy / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1537. | 281 | Arceus-* / Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1538. | 281 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1539. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1540. | 281 | Groudon / Zygarde / Rayquaza / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1541. | 281 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1542. | 281 | Celesteela / Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1543. | 281 | Groudon / Marshadow / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1544. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1545. | 281 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1546. | 281 | Arceus-* / Marshadow / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1547. | 281 | Groudon / Zygarde / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1548. | 281 | Marshadow / Zygarde / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1549. | 281 | Zygarde / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1550. | 281 | Groudon / Marshadow / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1551. | 281 | Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1552. | 281 | Marshadow / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1553. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Groudon / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1554. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1555. | 281 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1556. | 281 | Groudon / Zygarde / Marshadow / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1557. | 281 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1558. | 281 | Marshadow / Zygarde / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1559. | 281 | Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1560. | 281 | Groudon / Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1561. | 281 | Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1562. | 281 | Marshadow / Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1563. | 281 | Groudon / Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1564. | 281 | Giratina / Gengar / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1565. | 281 | Giratina / Gengar / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1566. | 281 | Arceus-* / Giratina / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1567. | 281 | Giratina / Gengar / Ferrothorn / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1568. | 281 | Ferrothorn / Gengar / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1569. | 281 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1570. | 281 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1571. | 281 | Arceus-* / Giratina / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1572. | 281 | Giratina / Blissey / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1573. | 281 | Arceus-* / Giratina / Blissey / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1574. | 281 | Giratina / Blissey / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1575. | 281 | Giratina / Blissey / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1576. | 281 | Arceus-* / Giratina / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1577. | 281 | Giratina / Magnemite / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1578. | 281 | Giratina / Magnemite / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1579. | 281 | Arceus-* / Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1580. | 281 | Giratina / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1581. | 281 | Arceus-* / Giratina / Blissey / Magnemite | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1582. | 281 | Giratina / Blissey / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1583. | 281 | Giratina / Blissey / Magnemite / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1584. | 281 | Arceus-* / Giratina / Blissey / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1585. | 281 | Giratina / Blissey / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1586. | 281 | Arceus-* / Giratina / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1587. | 281 | Giratina / Magnemite / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1588. | 281 | Arceus-* / Blissey / Magnemite / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1589. | 281 | Blissey / Magnemite / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1590. | 281 | Blissey / Magnemite / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1591. | 281 | Arceus-* / Blissey / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1592. | 281 | Blissey / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1593. | 281 | Arceus-* / Magnemite / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1594. | 281 | Magnemite / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1595. | 281 | Arceus-* / Blissey / Magnemite / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1596. | 281 | Blissey / Magnemite / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1597. | 281 | Arceus-* / Shuckle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1598. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1599. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1600. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1601. | 281 | Celesteela / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1602. | 281 | Celesteela / Marshadow / Arceus-Rock / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1603. | 281 | Ho-Oh / Groudon / Arceus-Water / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1604. | 281 | Groudon / Gengar / Arceus-Water / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1605. | 281 | Celesteela / Gengar / Arceus-Water / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1606. | 281 | Zygarde / Groudon / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1607. | 281 | Groudon / Lunala / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1608. | 281 | Zygarde / Lunala / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1609. | 281 | Groudon / Lunala / Arceus-Steel / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1610. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1611. | 281 | Groudon / Zygarde / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1612. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1613. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1614. | 281 | Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1615. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1616. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1617. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1618. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1619. | 281 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1620. | 281 | Arceus-Dark / Ferrothorn / Groudon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1621. | 281 | Celesteela / Marshadow / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1622. | 281 | Groudon / Marshadow / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1623. | 281 | Celesteela / Groudon / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1624. | 281 | Celesteela / Marshadow / Arceus / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1625. | 281 | Arceus-Dark / Marshadow / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1626. | 281 | Arceus-Dark / Marshadow / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1627. | 281 | Arceus-Dark / Groudon / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1628. | 281 | Lunala / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1629. | 281 | Lunala / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1630. | 281 | Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1631. | 281 | Ferrothorn / Lunala / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1632. | 281 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1633. | 281 | Lunala / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1634. | 281 | Excadrill / Lunala / Vivillon-Elegant / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1635. | 281 | Excadrill / Lunala / Vivillon-Elegant / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1636. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Lunala / Vivillon-Elegant | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1637. | 281 | Excadrill / Lunala / Vivillon-Elegant / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1638. | 281 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1639. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Vivillon-Elegant / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1640. | 281 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Rayquaza / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1641. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Vivillon-Elegant / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1642. | 281 | Excadrill / Vivillon-Elegant / Xerneas-* / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1643. | 281 | Excadrill / Lunala / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1644. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1645. | 281 | Excadrill / Lunala / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1646. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1647. | 281 | Excadrill / Lunala / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1648. | 281 | Excadrill / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1649. | 281 | Excadrill / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1650. | 281 | Vivillon-Elegant / Lunala / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1651. | 281 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1652. | 281 | Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1653. | 281 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Lunala / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1654. | 281 | Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1655. | 281 | Vivillon-Elegant / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1656. | 281 | Vivillon-Elegant / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1657. | 281 | Arceus-* / Lunala / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1658. | 281 | Lunala / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1659. | 281 | Groudon / Marshadow / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1660. | 281 | Smeargle / Dialga / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1661. | 281 | Smeargle / Xerneas-* / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1662. | 281 | Smeargle / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1663. | 281 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1664. | 281 | Smeargle / Dialga / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1665. | 281 | Smeargle / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1666. | 281 | Dialga / Xerneas-* / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1667. | 281 | Ho-Oh / Ferrothorn / Gengar / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1668. | 281 | Ferrothorn / Gengar / Arceus-Rock / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1669. | 281 | Ferrothorn / Gengar / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1670. | 281 | Zygarde / Gengar / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1671. | 281 | Ferrothorn / Zygarde / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1672. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1673. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1674. | 281 | Smeargle / Deoxys-Speed / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1675. | 281 | Smeargle / Diancie / Deoxys-Speed / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1676. | 281 | Smeargle / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1677. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1678. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Mewtwo / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1679. | 281 | Diancie / Deoxys-Speed / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1680. | 281 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1681. | 281 | Diancie / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1682. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1683. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Deoxys-Speed / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1684. | 281 | Smeargle / Diancie / Deoxys-Speed / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1685. | 281 | Smeargle / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1686. | 281 | Smeargle / Diancie / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1687. | 281 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1688. | 281 | Diancie / Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1689. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1690. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Mewtwo / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1691. | 281 | Smeargle / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1692. | 281 | Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1693. | 281 | Smeargle / Diancie / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1694. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1695. | 281 | Diancie / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1696. | 281 | Smeargle / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Diancie | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1697. | 281 | Smeargle / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Ghost | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1698. | 281 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1699. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1700. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1701. | 281 | Zygarde / Arceus-Steel / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1702. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1703. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1704. | 281 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1705. | 281 | Arceus-* / Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1706. | 281 | Arceus-* / Marshadow / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1707. | 281 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1708. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1709. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1710. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1711. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1712. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1713. | 281 | Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Mewtwo / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1714. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1715. | 281 | Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1716. | 281 | Marshadow / Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1717. | 281 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1718. | 281 | Marshadow / Arceus / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1719. | 281 | Marshadow / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1720. | 281 | Marshadow / Xerneas-* / Mewtwo / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1721. | 281 | Groudon / Zygarde / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1722. | 281 | Groudon / Arceus-Fairy / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1723. | 281 | Zygarde / Arceus-Fairy / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1724. | 281 | Arceus-* / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1725. | 281 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1726. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1727. | 281 | Groudon / Zygarde / Arceus-Fairy / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1728. | 281 | Arceus-* / Groudon / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1729. | 281 | Arceus-* / Zygarde / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1730. + ---- + ----------------------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 1731. | Rank | Combos of 5 | Use | Usage % | Win % |
 1732. + ---- + ----------------------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 1733. | 1 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 24 | 24.00% | 79.17% |
 1734. | 2 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Rayquaza | 21 | 21.00% | 42.86% |
 1735. | 3 | Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 14 | 14.00% | 64.29% |
 1736. | 4 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 13 | 13.00% | 76.92% |
 1737. | 5 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon / Rayquaza | 10 | 10.00% | 80.00% |
 1738. | 5 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 10 | 10.00% | 70.00% |
 1739. | 5 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 10 | 10.00% | 40.00% |
 1740. | 5 | Zygarde / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 10 | 10.00% | 30.00% |
 1741. | 9 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 9 | 9.00% | 66.67% |
 1742. | 9 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 9 | 9.00% | 55.56% |
 1743. | 9 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 9 | 9.00% | 33.33% |
 1744. | 12 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 8 | 8.00% | 50.00% |
 1745. | 13 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 7 | 7.00% | 42.86% |
 1746. | 14 | Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 100.00% |
 1747. | 14 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 6 | 6.00% | 66.67% |
 1748. | 14 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 6 | 6.00% | 50.00% |
 1749. | 14 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 6 | 6.00% | 33.33% |
 1750. | 18 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 5 | 5.00% | 100.00% |
 1751. | 18 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 5 | 5.00% | 60.00% |
 1752. | 18 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Groudon | 5 | 5.00% | 60.00% |
 1753. | 18 | Arceus-* / Zygarde / Groudon / Rayquaza | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1754. | 18 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1755. | 18 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 5 | 5.00% | 40.00% |
 1756. | 24 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1757. | 24 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1758. | 24 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 100.00% |
 1759. | 24 | Rayquaza / Arceus-Dark / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 75.00% |
 1760. | 24 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1761. | 24 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1762. | 24 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1763. | 24 | Arceus-* / Marshadow / Groudon / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1764. | 24 | Arceus-* / Marshadow / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1765. | 24 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1766. | 24 | Celesteela / Arceus-* / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 4 | 4.00% | 50.00% |
 1767. | 24 | Arceus-* / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1768. | 24 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1769. | 24 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1770. | 24 | Arceus-* / Groudon / Shuckle / Rayquaza | 4 | 4.00% | 25.00% |
 1771. | 39 | Rayquaza / Arceus-Dark / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1772. | 39 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1773. | 39 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1774. | 39 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1775. | 39 | Arceus-* / Groudon / Yveltal / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1776. | 39 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Yveltal | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1777. | 39 | Arceus-* / Zygarde / Gengar / Kyogre | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1778. | 39 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1779. | 39 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 1780. | 39 | Ho-Oh / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1781. | 39 | Ho-Oh / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1782. | 39 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1783. | 39 | Rayquaza / Groudon / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1784. | 39 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1785. | 39 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Zygarde | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1786. | 39 | Zygarde / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 66.67% |
 1787. | 39 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1788. | 39 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1789. | 39 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1790. | 39 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Celesteela | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1791. | 39 | Arceus-* / Marshadow / Groudon | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1792. | 39 | Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1793. | 39 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1794. | 39 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 3 | 3.00% | 33.33% |
 1795. | 39 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Groudon | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1796. | 39 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1797. | 39 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 0.00% |
 1798. | 66 | Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1799. | 66 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Chansey / Sableye | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1800. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1801. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1802. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1803. | 66 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1804. | 66 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Dark / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1805. | 66 | Arceus-* / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1806. | 66 | Arceus-Dark / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1807. | 66 | Arceus-Water / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1808. | 66 | Arceus-Water / Gengar / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1809. | 66 | Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1810. | 66 | Kyogre / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1811. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1812. | 66 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1813. | 66 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1814. | 66 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Rayquaza | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1815. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1816. | 66 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1817. | 66 | Ferrothorn / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1818. | 66 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1819. | 66 | Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1820. | 66 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1821. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Shuckle | 2 | 2.00% | 100.00% |
 1822. | 66 | Kyogre / Zygarde / Gengar / Groudon / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1823. | 66 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1824. | 66 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1825. | 66 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1826. | 66 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1827. | 66 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Zygarde | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1828. | 66 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1829. | 66 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1830. | 66 | Kyogre / Zygarde / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1831. | 66 | Arceus-* / Celesteela / Marshadow / Groudon | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1832. | 66 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1833. | 66 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1834. | 66 | Celesteela / Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1835. | 66 | Celesteela / Arceus-* / Gengar / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1836. | 66 | Arceus-* / Groudon / Celesteela / Gengar | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1837. | 66 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1838. | 66 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Marshadow | 2 | 2.00% | 50.00% |
 1839. | 66 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1840. | 66 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1841. | 66 | Skarmory / Arceus-* / Rayquaza / Chansey / Tyranitar | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1842. | 66 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1843. | 66 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1844. | 66 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1845. | 66 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1846. | 66 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1847. | 66 | Kyogre / Rayquaza / Arceus-Dark / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1848. | 66 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1849. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1850. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1851. | 66 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1852. | 66 | Skarmory / Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1853. | 66 | Celesteela / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1854. | 66 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1855. | 66 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Giratina / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1856. | 66 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1857. | 66 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1858. | 66 | Xerneas-* / Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1859. | 66 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Lunala | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1860. | 66 | Xerneas-* / Rayquaza / Landorus-Therian / Smeargle / Dialga | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1861. | 66 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1862. | 66 | Mewtwo / Arceus-* / Zygarde / Groudon / Ditto | 2 | 2.00% | 0.00% |
 1863. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1864. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1865. | 131 | Xerneas-* / Arceus-Water / Yveltal / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1866. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1867. | 131 | Xerneas-* / Arceus-Water / Yveltal / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1868. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1869. | 131 | Arceus-Water / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1870. | 131 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1871. | 131 | Xerneas-* / Arceus-Water / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1872. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1873. | 131 | Xerneas-* / Arceus-Water / Yveltal / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1874. | 131 | Lugia / Arceus-* / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1875. | 131 | Arceus-* / Toxapex / Sableye / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1876. | 131 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Chansey | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1877. | 131 | Lugia / Toxapex / Arceus-Ground / Chansey / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1878. | 131 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1879. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon / Zygarde | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1880. | 131 | Zygarde / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1881. | 131 | Marshadow / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1882. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1883. | 131 | Arceus-Water / Yveltal / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1884. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1885. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1886. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1887. | 131 | Kyogre / Yveltal / Rayquaza / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1888. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1889. | 131 | Arceus-* / Kyogre / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1890. | 131 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1891. | 131 | Arceus-* / Gengar / Kyogre / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1892. | 131 | Kyogre / Zygarde / Gengar / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1893. | 131 | Arceus-* / Marshadow / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1894. | 131 | Zygarde / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1895. | 131 | Arceus-* / Gengar / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1896. | 131 | Ferrothorn / Zygarde / Gengar / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1897. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Ferrothorn / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1898. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1899. | 131 | Arceus-* / Groudon / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1900. | 131 | Rayquaza / Arceus-Dark / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1901. | 131 | Yveltal / Marshadow / Gengar / Arceus-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1902. | 131 | Arceus-Water / Yveltal / Gengar / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1903. | 131 | Kyogre / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1904. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1905. | 131 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1906. | 131 | Rayquaza / Marshadow / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1907. | 131 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1908. | 131 | Ferrothorn / Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus-Rock | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1909. | 131 | Arceus-* / Groudon / Ferrothorn / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1910. | 131 | Arceus-* / Ferrothorn / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1911. | 131 | Kyogre / Rayquaza / Tyranitar / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1912. | 131 | Arceus-* / Kyogre / Tyranitar / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1913. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Kyogre / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1914. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1915. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1916. | 131 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1917. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1918. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1919. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1920. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1921. | 131 | Ferrothorn / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1922. | 131 | Ferrothorn / Yveltal / Rayquaza / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1923. | 131 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1924. | 131 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1925. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1926. | 131 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1927. | 131 | Celesteela / Gengar / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1928. | 131 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1929. | 131 | Kyogre / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1930. | 131 | Kyogre / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1931. | 131 | Kyogre / Yveltal / Marshadow / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1932. | 131 | Kyogre / Yveltal / Rayquaza / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1933. | 131 | Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1934. | 131 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1935. | 131 | Kyogre / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1936. | 131 | Arceus-* / Kyogre / Zygarde / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1937. | 131 | Arceus-* / Kyogre / Gengar / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1938. | 131 | Kyogre / Zygarde / Gengar / Marshadow / Arceus-Poison | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1939. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Marshadow / Gengar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1940. | 131 | Arceus-* / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1941. | 131 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1942. | 131 | Arceus-* / Tyranitar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1943. | 131 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1944. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1945. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1946. | 131 | Yveltal / Rayquaza / Groudon / Shuckle / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1947. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Shuckle | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1948. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1949. | 131 | Kyogre / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 100.00% |
 1950. | 131 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Lunala / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1951. | 131 | Arceus-* / Lunala / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1952. | 131 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1953. | 131 | Kyogre / Yveltal / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1954. | 131 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Zygarde / Gengar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1955. | 131 | Kyogre / Yveltal / Zygarde / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1956. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1957. | 131 | Yveltal / Zygarde / Gengar / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1958. | 131 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1959. | 131 | Kyogre / Yveltal / Gengar / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1960. | 131 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Zygarde / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1961. | 131 | Kyogre / Yveltal / Zygarde / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1962. | 131 | Kyogre / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1963. | 131 | Arceus-* / Chansey / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1964. | 131 | Arceus-Water / Skarmory / Rayquaza / Chansey / Tyranitar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1965. | 131 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1966. | 131 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1967. | 131 | Arceus-* / Tyranitar / Rayquaza / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1968. | 131 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1969. | 131 | Ferrothorn / Rayquaza / Arceus-Dark / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1970. | 131 | Arceus-* / Ferrothorn / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1971. | 131 | Arceus-* / Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1972. | 131 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1973. | 131 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1974. | 131 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1975. | 131 | Groudon / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1976. | 131 | Yveltal / Vivillon / Rayquaza / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1977. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Rayquaza / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1978. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Vivillon / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1979. | 131 | Xerneas-* / Vivillon / Rayquaza / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1980. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Vivillon / Rayquaza / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1981. | 131 | Xerneas-* / Yveltal / Vivillon / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1982. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1983. | 131 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1984. | 131 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1985. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1986. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Rayquaza / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1987. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1988. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Rayquaza / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1989. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1990. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1991. | 131 | Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1992. | 131 | Mewtwo / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1993. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1994. | 131 | Celesteela / Mewtwo / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1995. | 131 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1996. | 131 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1997. | 131 | Gengar / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1998. | 131 | Arceus-* / Gengar / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 1999. | 131 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2000. | 131 | Gothitelle / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2001. | 131 | Arceus-Water / Skarmory / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2002. | 131 | Arceus-* / Skarmory / Gengar / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2003. | 131 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2004. | 131 | Arceus-* / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Skarmory | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2005. | 131 | Deoxys-Speed / Naganadel / Xerneas-* / Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2006. | 131 | Deoxys-Speed / Naganadel / Mewtwo / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2007. | 131 | Deoxys-Speed / Naganadel / Mewtwo / Xerneas-* / Tapu Lele | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2008. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Xerneas-* / Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2009. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Naganadel / Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2010. | 131 | Naganadel / Mewtwo / Xerneas-* / Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2011. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2012. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2013. | 131 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2014. | 131 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2015. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2016. | 131 | Celesteela / Arceus-* / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2017. | 131 | Celesteela / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2018. | 131 | Zygarde / Arceus-* / Groudon / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2019. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Celesteela | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2020. | 131 | Celesteela / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2021. | 131 | Klefki / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2022. | 131 | Klefki / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2023. | 131 | Klefki / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2024. | 131 | Klefki / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2025. | 131 | Klefki / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2026. | 131 | Klefki / Zygarde / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2027. | 131 | Klefki / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2028. | 131 | Klefki / Arceus-* / Zygarde / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2029. | 131 | Klefki / Zygarde / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2030. | 131 | Ho-Oh / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2031. | 131 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2032. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2033. | 131 | Arceus-* / Giratina / Gengar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2034. | 131 | Ferrothorn / Gengar / Giratina / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2035. | 131 | Arceus-* / Giratina / Gengar / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2036. | 131 | Arceus-* / Giratina / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2037. | 131 | Magnemite / Arceus-* / Blissey / Giratina / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2038. | 131 | Magnemite / Blissey / Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2039. | 131 | Magnemite / Blissey / Giratina / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2040. | 131 | Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2041. | 131 | Blissey / Giratina / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2042. | 131 | Magnemite / Arceus-* / Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2043. | 131 | Magnemite / Giratina / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2044. | 131 | Magnemite / Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2045. | 131 | Magnemite / Blissey / Giratina / Arceus-Fairy / Sableye | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2046. | 131 | Magnemite / Arceus-* / Blissey / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2047. | 131 | Magnemite / Blissey / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2048. | 131 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2049. | 131 | Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2050. | 131 | Arceus-* / Groudon / Shuckle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2051. | 131 | Celesteela / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2052. | 131 | Celesteela / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2053. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Rock / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2054. | 131 | Celesteela / Arceus-Water / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2055. | 131 | Zygarde / Rayquaza / Groudon / Lunala / Arceus-Steel | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2056. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Lunala / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2057. | 131 | Arceus-* / Groudon / Lunala / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2058. | 131 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2059. | 131 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2060. | 131 | Xerneas-* / Necrozma-Dawn-Wings / Rayquaza / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2061. | 131 | Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2062. | 131 | Arceus-* / Ferrothorn / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2063. | 131 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2064. | 131 | Gengar / Arceus-Dark / Marshadow / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2065. | 131 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2066. | 131 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2067. | 131 | Ferrothorn / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Lunala / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2068. | 131 | Lunala / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Ferrothorn | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2069. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2070. | 131 | Arceus-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2071. | 131 | Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2072. | 131 | Xerneas-* / Arceus-* / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2073. | 131 | Xerneas-* / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2074. | 131 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2075. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2076. | 131 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Excadrill / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2077. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Excadrill / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2078. | 131 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2079. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2080. | 131 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* / Landorus-Therian | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2081. | 131 | Smeargle / Dialga / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2082. | 131 | Smeargle / Xerneas-* / Landorus-Therian / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2083. | 131 | Smeargle / Dialga / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2084. | 131 | Ferrothorn / Gengar / Zygarde / Arceus-Rock / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2085. | 131 | Ho-Oh / Arceus-* / Gengar / Zygarde | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2086. | 131 | Arceus-* / Ferrothorn / Zygarde / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2087. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Arceus-* / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2088. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Arceus-* / Diancie / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2089. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2090. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2091. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo / Diancie / Smeargle | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2092. | 131 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Arceus-* / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2093. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo / Diancie / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2094. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-* / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2095. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2096. | 131 | Mewtwo / Arceus-* / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2097. | 131 | Arceus-Ghost / Mewtwo / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2098. | 131 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2099. | 131 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2100. | 131 | Necrozma-Dusk-Mane / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2101. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2102. | 131 | Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2103. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Arceus-* / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2104. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2105. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2106. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2107. | 131 | Mewtwo / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2108. | 131 | Xerneas-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2109. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2110. | 131 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza / Marshadow / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2111. | 131 | Mewtwo / Zygarde / Groudon / Ditto / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2112. | 131 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2113. | 131 | Arceus-* / Zygarde / Mewtwo / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2114. | 131 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Mewtwo | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2115. | 131 | Arceus-* / Groudon / Zygarde / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2116. + ---- + -------------------------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 2117. | Rank | Combos of 6 | Use | Usage % | Win % |
 2118. + ---- + -------------------------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 2119. | 1 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Marshadow / Rayquaza | 4 | 4.00% | 100.00% |
 2120. | 1 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 4 | 4.00% | 25.00% |
 2121. | 3 | Arceus-* / Kyogre / Marshadow / Rayquaza | 3 | 3.00% | 100.00% |
 2122. | 3 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 3 | 3.00% | 66.67% |
 2123. | 3 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 66.67% |
 2124. | 3 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 3 | 3.00% | 33.33% |
 2125. | 3 | Arceus-* / Marshadow / Groudon / Rayquaza | 3 | 3.00% | 33.33% |
 2126. | 8 | Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 2127. | 8 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 2128. | 8 | Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Dark / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 100.00% |
 2129. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 100.00% |
 2130. | 8 | Arceus-* / Marshadow / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2131. | 8 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2132. | 8 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2133. | 8 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2134. | 8 | Celesteela / Arceus-* / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2135. | 8 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 2 | 2.00% | 50.00% |
 2136. | 8 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 2 | 2.00% | 0.00% |
 2137. | 19 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2138. | 19 | Xerneas-* / Arceus-Water / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2139. | 19 | Lugia / Arceus-* / Toxapex / Chansey / Sableye | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2140. | 19 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2141. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2142. | 19 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2143. | 19 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2144. | 19 | Kyogre / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2145. | 19 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2146. | 19 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2147. | 19 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2148. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2149. | 19 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2150. | 19 | Ferrothorn / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2151. | 19 | Kyogre / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Tyranitar | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2152. | 19 | Ferrothorn / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2153. | 19 | Ferrothorn / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Ground / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2154. | 19 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2155. | 19 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2156. | 19 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2157. | 19 | Kyogre / Yveltal / Rayquaza / Marshadow / Arceus-Poison / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2158. | 19 | Kyogre / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Marshadow | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2159. | 19 | Arceus-* / Gengar / Tyranitar / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2160. | 19 | Arceus-* / Marshadow / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2161. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2162. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Shuckle | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2163. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Rayquaza | 1 | 1.00% | 100.00% |
 2164. | 19 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2165. | 19 | Kyogre / Yveltal / Arceus-* / Zygarde / Gengar / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2166. | 19 | Kyogre / Yveltal / Zygarde / Gengar / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2167. | 19 | Skarmory / Arceus-* / Rayquaza / Chansey / Tyranitar | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2168. | 19 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Lunala / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2169. | 19 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2170. | 19 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2171. | 19 | Xerneas-* / Yveltal / Vivillon / Rayquaza / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2172. | 19 | Arceus-* / Necrozma-Dusk-Mane / Mewtwo / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2173. | 19 | Celesteela / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2174. | 19 | Celesteela / Mewtwo / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2175. | 19 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2176. | 19 | Arceus-* / Gengar / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2177. | 19 | Gothitelle / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2178. | 19 | Skarmory / Arceus-* / Gengar / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2179. | 19 | Deoxys-Speed / Naganadel / Xerneas-* / Mewtwo / Tapu Lele / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2180. | 19 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2181. | 19 | Celesteela / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2182. | 19 | Celesteela / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2183. | 19 | Klefki / Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2184. | 19 | Klefki / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Marshadow / Arceus-Fairy | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2185. | 19 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Necrozma-Dusk-Mane / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2186. | 19 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Marshadow | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2187. | 19 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Giratina / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2188. | 19 | Magnemite / Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2189. | 19 | Magnemite / Blissey / Giratina / Arceus-Fairy / Sableye / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2190. | 19 | Yveltal / Arceus-* / Marshadow / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2191. | 19 | Arceus-* / Groudon / Shuckle / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2192. | 19 | Celesteela / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2193. | 19 | Arceus-* / Zygarde / Rayquaza / Groudon / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2194. | 19 | Xerneas-* / Necrozma-Dawn-Wings / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2195. | 19 | Arceus-* / Ferrothorn / Groudon / Rayquaza | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2196. | 19 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2197. | 19 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2198. | 19 | Xerneas-* / Rayquaza / Excadrill / Vivillon-Elegant / Lunala / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2199. | 19 | Xerneas-* / Rayquaza / Landorus-Therian / Smeargle / Dialga | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2200. | 19 | Ferrothorn / Arceus-* / Gengar / Zygarde / Ho-Oh | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2201. | 19 | Deoxys-Speed / Mewtwo / Arceus-* / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2202. | 19 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Mewtwo / Diancie / Smeargle / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2203. | 19 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2204. | 19 | Xerneas-* / Mewtwo / Arceus-* / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2205. | 19 | Xerneas-* / Mewtwo / Rayquaza / Marshadow / Necrozma-Dusk-Mane / Arceus | 1 | 1.00% | 0.00% |
 2206. | 19 | Mewtwo / Arceus-* / Zygarde / Groudon / Ditto | 1 | 1.00% | 0.00% |