1. Biuro patentowe
  2. <p>Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi, świadczą dla Państwa pełny zakres usługi z zakresu ochrony własności przemysłowej. <strong>profesjonalne doradztwo oraz wsparcie, jaką oferuje Państwu nasza firma obejmuje</strong>:</p>
  3. <ul>
  4. <li>sporządzanie pism patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazk&oacute;w, wzor&oacute;w użytkowych, wzor&oacute;w przemysłowych oraz znak&oacute;w towarowych,</li>
  5. <li>opracowywanie ekspertyz i um&oacute;w licencyjnych,</li>
  6. <li>badania stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, badania znak&oacute;w towarowych,</li>
  7. <li>reprezentowanie Państwa przed stosownymi urzędami,</li>
  8. <li>doradztwo prawne.</li>
  9. </ul>
  10. <p>Opatentowanie dzieła podniesie pozycję Państwa firmy na rynku oraz <strong>zapewni zabezpieczenie Państwa autorskich rozwiązań przed ich kradzieżą</strong>.</p>
  11. http://palmette.pl/ogloszenie/biuro-patentowe/

http://palmette.pl/ogloszenie/biuro-patentowe/

Comments powered by Disqus