1. °°±±±±± ±±
 2. °±²²²²²²²²ÛÛÛÛÛ²° ²ÛÛÛÛ
 3. ²²± °²ÛÛÛ° ÛÛÛ ²²
 4. °Û° ²ÛÛ± ÛÛÛ° ²ÛÛ Û
 5. Û° °ÛÛÛ °ÛÛÛ ÛÛÛ Û±
 6. °Û ÛÛÛ °ÛÛÛ ²ÛÛ ²Û
 7. ÛÛ ÛÛÛ± ÛÛÛ² ÛÛ²±Û
 8. °ÛÛ²° ÛÛÛ ÛÛÛ² ±ÛÛÛÛ °²ÛÛ²° ²²²²Û²Û²ÛÛÛ² °²ÛÛ²
 9. ÛÛÛÛ ²ÛÛÛ ±²ÛÛÛÛ° ÛÛÛÛ± ÛÛÛÛÛÛÛ² ±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ²
 10. ±± ÛÛÛ± ²ÛÛÛ²° ÛÛÛ² ÛÛÛ° ÛÛ° Û° ÛÛÛ² ÛÛÛ° ÛÛ±
 11. °ÛÛÛ ÛÛÛ ÛÛÛ ²ÛÛ Û ±ÛÛ± ÛÛÛ ²ÛÛ
 12. ÛÛÛ± ÛÛ± ±ÛÛ ±ÛÛÛ Û± ±ÛÛ± ²ÛÛ ±ÛÛÛ ±
 13. ±° °ÛÛÛ ÛÛ± ÛÛ± ÛÛÛ± Û± ²Û² ±²±ÛÛ± ÛÛÛ± Û²
 14. Û² ÛÛÛ ÛÛ² ±ÛÛÛ °ÛÛÛÛ ±Û² ÛÛ±²²± ÛÛ °ÛÛÛÛ °Û²
 15. ²ÛÛÛÛÛÛ ±ÛÛÛÛÛ°±ÛÛÛÛ° ÛÛÛÛÛ² ²²²²ÛÛ ±ÛÛÛÛ± ÛÛÛÛÛ²
 16. ²²± °²Û± °²² °²Û²° ²Û²° ÛÛ °²² ²Û²°
 17. ÛÛ ±ÛÛ
 18. ÛÛ° ±ÛÛ²
 19. ±ÛÛÛÛÛÛ²
 20. ²²²±
 21. -P-R-E-S-E-N-T-S-
 22. Kings of Kung Fu (c) Jae Lee
 23. Date ....................................................... June.2015
 24. Size .......................................................... 1xDisc
 25. Languages ......................................................... EN
 26. Protection ..................................................... Steam
 27. Üßßßßßßßßßßß ß ß ÜßßßÛ ÛßßßÜ ÜßßßÛ Û Û Û ß ß ßßßßßßßßßßßßßÜ
 28. Û ÛßßßÛ ÛßßßÛ Û Û Û Û Ûßß Û
 29. ßßßßßßßßßßß ß ß Û Û ÛÜÜÜÛ ÛÜÜÜß ÛÜÜÜß ÛÜÜÜß ß ß ßßßßßßßßßßßßß
 30. Fans of Kung Fu cinema rejoice! Kings of Kung Fu was developed
 31. mainly for fans of classic Kung Fu flicks and designed to be
 32. playable by gamers from casual to mid-core so that anyone can
 33. pick it up and have fun.
 34. Üßßßßßßßßß ß ß ß ÛßßßÜ Üßßßß Û ÜßßßÛ Û Û ß ß ßßßßßßßßßÜ
 35. Û Û Û Û ßßßßÛ Ûßß ÛßßßÛ Û Û Û
 36. ßßßßßßßßß ß ß Û Û Û ÜÜÜÜß ÛÜÜÜß Û Û ÛÜÜÜß ÛÜÜÜß ß ß ßßßßßßßßß
 37. 1. Extract release
 38. 2. Mount ISO
 39. 3. Install the game
 40. 4. Copy crack from the folder /PLAZA
 41. 5. Play
 42. Üßßßßßßßßßß ß ß Üßßßß ÜßßßÛ Üßßßß Üßßßß Û Üßßßß ß ß ßßßßßßßßßßÜ
 43. Û Û ßßÛ ÛßßßÜ Ûßßßß Ûßßßß Ûßß ßßßßÛ Û
 44. ßßßßßßßßßß ß ß ÛÜÜÜÛ Û Û ÛÜÜÜß ÛÜÜÜß ÛÜÜÜß ÜÜÜÜß ß ß ßßßßßßßßßß
 45. CODEX - ENiGMA - ADDONiA - ACTiVATED
 46. Üßßßßßßßßßßßßßßß ß ß ÛßßßÜ Üßßßß Û Û Û ÜßßßÜ ß ß ßßßßßßßßßßßßßßßßßÜ
 47. Û Û Û Ûßßßß Û Û Û ßßßßÛ Û
 48. ßßßßßßßßßßßßßßß ß ß Û Û ÛÜÜÜß ÛÜÛÜß ÜÜÜÜß ß ß ßßßßßßßßßßßßßßßßß
 49. Coming soon...
Comments powered by Disqus