1. Ep 554: Cuộc đối đầu lớn! Băng Mũ Rơm vs. 10 vạn quân địch!
 2. + 10 bit (150 MB):
 3. - Fshare: http://www.fshare.vn/file/TR4GRTKQDT/
 4. - 4share: http://up.4share.vn/f/7b494f4b4c4f4c4f/554%2010%20bit%20[V-Z]%20Sub%20Team.mkv.file
 5. + 720p (317 MB):
 6. - Fshare: http://www.fshare.vn/file/TGN14RG9AT
 7. - 4share: http://up.4share.vn/f/3406000403000203/[V-Z%20Sub%20Team]%20OP%20-%20554.mkv.file
 8. - MF:
 9. part 1: http://www.mediafire.com/?a8ks1a5q8q4ec1q
 10. part 2: http://www.mediafire.com/?iuiekhlk1rbnegk
 11. + Minisize (55 MB):
 12. - Fshare: http://www.fshare.vn/file/TR6BYF3SCT
 13. - MF: http://www.mediafire.com/?hnuf9bjr5ro7rjt
 14. - Minus : http://minus.com/mLZtkLyvh/1g
 15. + Online: http://twitvid.com/35HFL