1. Copy: Chỉ ai có link thì mới xem được nội dung.
 2. - Share folders:
 3. https://copy.com/vnnmGXz3GBsW
 4. - Share Documents:
 5. TXT: https://copy.com/VFLP7YyOzxOM
 6. PDF: https://copy.com/EfMUe9ixK4PR
 7. - Share Pictures:
 8. https://copy.com/19qTvXaH2Id7
 9. https://copy.com/7cEJNdiZnv2q
 10. - Share Music: Nghe được khi chia sẻ file riêng rẽ.
 11. https://copy.com/KSQczinoOT9G
 12. https://copy.com/VCKOmmnvfEqb
 13. - Share Videos: Xem được khi chia sẻ file riêng rẽ.
 14. https://copy.com/wU4MigsgkWIQ
 15. https://copy.com/wyWHFGs3McmT
Comments powered by Disqus