1. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 2. ÛÝ ÞÛ
 3. ####### ##### /## ##### # ##
 4. / ### ###### / ## ###### /# #### /
 5. / ## /# / / ## /# / / ## ###/
 6. ## # / / / ## / / / ## # #
 7. ### / / / / / ## #
 8. ## ### ## #### ## ## / /## ## ## ## # /###
 9. ### ### ## ### / ## ## / / ### ## ## ## # / ### /
 10. ### ### ## ###/ ## ###/ / ### ## ## ## # / ###/
 11. ### /## ## ## ## ## ### ## ### ## ## ## # ## ##
 12. #/ /## ## ## ## ## ## ######## ## ## ## # ## ##
 13. #/ ## ## ## # ## ## ####### # ## ### ## ##
 14. # / ## ## / ## ## / ### ## ##
 15. /## / ## /# /##/ ### #### / /##/ ## ## ##
 16. / ########/ ######/ ## / #### ## ######/ / ##### ######
 17. / ##### ##### ## / ## # ##### / ## ####
 18. | # #
 19. \) ## ##
 20. Û²° °²Û
 21. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
 22. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 23. ÛÝ ÞÛ
 24. Û² ²Û
 25. Encoded By .......: SuReNo
 26. Runtime ..........: 1h 25mn
 27. File Size ........: 850 MiB
 28. Resolution .......: 624x464
 29. IMDb .............: http://www.imdb.com/title/tt2313780/
 30. Genre ............: Horror
 31. Language .........: English
 32. Source............: Retail DVD
 33. File Type.........: AVI
 34. Û²° °²Û
 35. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Video/Audio ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
 36. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 37. ÛÝ ÞÛ
 38. Û²
 39. General : 12-12-12 2012 DvdRip Xvid AC3 SuReNo
 40. Format : AVI at 1 389 Kbps
 41. Length : 850 MiB for 1h 25mn 37s 507ms
 42. Video #0 : MPEG-4 Visual at 934 Kbps
 43. Aspect : 624 x 352 (1.773) at 23.976 fps
 44. Audio #0 : AC-3 at 448 Kbps
 45. Infos : 6 channels, 48.0 KHz
 46. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Synopsis ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
 47. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 48. ÛÝ ÞÛ
 49. The mother of a child born on 12/12/12 realizes that her son is pure evil when his
 50. arrival heralds a series of distubing deaths
 51. Û² ²Û
 52. Û²° °²Û
 53. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Greetz ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
 54. All P2P Groups Past and Present
 55. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 56. ÛÝ ÞÛ
 57. Û²
 58. .o .ooooo.
 59. .d88 888' `Y88.
 60. .d'888 888 888 .ooooo. oooo d8b .oooo.o
 61. .d' 888 `Vbood888 d88' `88b `888""8P d88( "8
 62. 88ooo888oo 888' 888ooo888 888 `"Y88b.
 63. 888 .88P' 888 .o 888 o. )88b
 64. o888o .oP' `Y8bod8P' d888b 8""888P'
 65. Û²° °²Û
 66. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
 67. ÞÛßÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜßÛÝ
 68. ÛÝ ÞÛ
 69. Û²
 70. UUUUUUUU UUUUUUUU SSSSSSSSSSSSSSS CCCCCCCCCCCCC
 71. U::::::U U::::::U SS:::::::::::::::S CCC::::::::::::C
 72. U::::::U U::::::US:::::SSSSSS::::::S CC:::::::::::::::C
 73. UU:::::U U:::::UUS:::::S SSSSSSS C:::::CCCCCCCC::::C
 74. U:::::U U:::::U S:::::S C:::::C CCCCCC
 75. U:::::D D:::::U S:::::S C:::::C
 76. U:::::D D:::::U S::::SSSS C:::::C
 77. U:::::D D:::::U SS::::::SSSSS C:::::C
 78. U:::::D D:::::U SSS::::::::SS C:::::C
 79. U:::::D D:::::U SSSSSS::::S C:::::C
 80. U:::::D D:::::U S:::::SC:::::C
 81. U::::::U U::::::U S:::::S C:::::C CCCCCC
 82. U:::::::UUU:::::::U SSSSSSS S:::::S C:::::CCCCCCCC::::C
 83. UU:::::::::::::UU S::::::SSSSSS:::::S CC:::::::::::::::C
 84. UU:::::::::UU S:::::::::::::::SS CCC::::::::::::C
 85. UUUUUUUUU SSSSSSSSSSSSSSS CCCCCCCCCCCCC
 86. Û²° °²Û
 87. ÛÛ²±°ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ°±²ÛÛ
Comments powered by Disqus