1. Biuro patentowe
  2. <p>Nasi specjaliści, realizują dla Państwa pełny zakres usługi z problematyki ochrony własności przemysłowej. <strong>Specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie, jaką oferuje Państwu nasza kancelaria obejmuje</strong>:</p>
  3. <ul>
  4. <li>sporządzanie doukment&oacute;w patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazk&oacute;w, wzor&oacute;w użytkowych, wzor&oacute;w przemysłowych oraz znak&oacute;w towarowych,</li>
  5. <li>sporządzanie ekspertyz i um&oacute;w licencyjnych,</li>
  6. <li>badania stanu techniki, analiza zdolności patentowej i rejestrowej, badania znak&oacute;w towarowych,</li>
  7. <li>reprezentowanie Państwa przed właściwymi urzędami,</li>
  8. <li>doradztwo prawne.</li>
  9. </ul>
  10. <p>Opatentowanie dzieła umocniwzmocni stanowisko Państwa firmy na rynku oraz <strong>zagwarantuje zabezpieczenie Państwa autorskich metod przed ich przywłaszczeniem</strong>.</p>
  11. http://restauracja-nihonto.pl/ogloszenie/biuro-patentowe-apatent/

http://restauracja-nihonto.pl/ogloszenie/biuro-patentowe-apatent/

Comments powered by Disqus