1. ´++
 2. qgWWWp iggggggg,, Qggg, Qggg,, ,Qggggggg,, qWWBpp
 3. .qWWWWWgWWEEBggggEENWgp, gWWWWWWBp, gWp, gBp qgWWWWWWBp,.gpWEEEgggBEEEWWgWWWWWh,
 4. qgWWEQWWWWWWWWEggggggEE"WgEWdWWWWWWWWWBpJWWEgQQWW-qWWWWWWWWWWbWQpW"EQgggggpEWWWWWWWWQEWWpp
 5. qWW"gWWWEWWWWQgWWW"""WWWWBggBWpTggggpBWWWWpJWWWWWW2gWWWWEggggp2qWEggWWWWW"""WWWgEWWWWEWWWp"WBp
 6. qWF dKgWWWWBp,"" "WWWWWpqWWWWWWBJWWWWWBgpqgWWWWWWhWWWWWWWpqWWWWW" ""qgWWWWBpNE WBp
 7. dWbqWdWWWWWWWBp @WWWWHWWWF9gWWggggggggWWgpgggggpWBgCWWWWHFWWWE qWWWWWWWWEWpdWE
 8. 4WbdBJWWWWWWWWE JWWBFdWWWB, gWWWWWWWWWEEWWWWWWWWBp, WWWWEWEWWR dWWWWWWWWRWbdWE
 9. JWE/Wp"WW WWWWE qW"qWWWWWEqQEEEEQggWWWWWBgpEEEEQg,qWWWWB,"Bp 4WWWW WWFqW dWh
 10. @WpJWpWWgWWWW\ dWBgWWWWWWE WWWWWWWW"^ 7"WWWWWWWF WWWWWWBgWWb JWWWWpWBgW"qWF
 11. JWEdBgEqWWWW\ WWWWWWWWWR 7"""" """"^ JWWWWWWWWW /WWWWpqgWbdW\
 12. WEJWWhWWW" "WWWWWW" "WWWWWW" "WWWHWW\@F
 13. @# MWMWEqp [email protected] W#
 14. @E WWWWWF WWWWWF WE
 15. dE WE
 16. dW qg, qgg, ggp qggggggggQ,, qgg .Qgggggggg,, WE
 17. dW qgWWWp, dWWb dWWE dWWb `"""WBp, @WW gWW""^ ""WWBp WE
 18. dW qgWW\ 7WWp, dWWb dWWE dWWb dWWE @WW dWWE @WW- WE
 19. dW qgWWWWWWWWWWWp, JWWp,, .igWWR dWWb,,,,,ggWWF @WW "WBp,, ,ggWW" Wb
 20. dWh J""" """- """"""""""" J"""""""""" """ 7"""""""""" dWb
 21. dWh dWb
 22. dWb dWh
 23. dWb WWWE dWWWWWWWWWWWWWWWWb iggWWWWBpp dWWWWWWWWWWgp, WWWp gggWWBgpp dW-
 24. Wb WWWE dWWWWWWWWWWWWWWWWb gWWWWWWWWWWp, dWWWWWWWWWWWWB WWWE qWWWWWWWWWWp, dW
 25. Wb WWWE dWWE dWWWb qWWW" "WWWE dWWE gWWW- qWWWW" "WWWE dW
 26. Wb WWWE dWWE dWWWb 4WWE dWWW dWWWWWWWWWWWWF WWWE dWWW dWWWh dW
 27. WE @WWB, qWWWF dWWWb JWWBp qdWWF dWWWWWWWWWW"" WWWE dWWWggggggMWWWb dE
 28. WE /WWWBggggWWWW\ dWWWb WWWWBgggWWWW\ dWWE WWWE dWWWWWWWWWWWWWb dE
 29. @E "WWWWWWWWF dWWWb "WWWWWWWW" dWWE WWWE dWWW dWWWb d#
 30. @E 7""""^ /"""\ 7""" """" """" J""" /"""\ dE
 31. @# @E
 32. d# AudioUTOPiA Proudly Presents @E
 33. d# ******************************************************************************* @E
 34. d# Avid Pro Tools HD v12.5.0.395 @E
 35. d# ******************************************************************************* @E
 36. d# @E
 37. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 38. d# Release Info @E
 39. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 40. d# Type.................: EXE/DLL/AAX @E
 41. d# Platform.............: Windows x64 @E
 42. d# Homepage.............: http://www.avid.com/US/products/family/Pro-Tools @E
 43. d# Copy Protection......: iLok 3.0.0.1323 Wrapper + Fusion @E
 44. d# Date.................: 09.April.2016 @E
 45. d# @E
 46. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 47. d# New NFO section where we spam your eyes @E
 48. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 49. d# @E
 50. d# iLok v3 \o/ , here is the latest pro-tools, we probably wont be doing any others @E
 51. d# until there are major updates since the rls required to crack 54 files, so n'joy @E
 52. d# what you have ;) @E
 53. d# @E
 54. d# Fun Fact: in the land of the pixie dinosaurs were our creators @E
 55. d# @E
 56. d# keep mining that bacon! peace and love /Team Audio Utopia @E
 57. d# @E
 58. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 59. d# Release Notes @E
 60. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 61. d# @E
 62. d# AudioUTOPiA's Pro Tools release gives you flexibility like no other release: @E
 63. d# * no drivers needed for stock plugins and release @E
 64. d# * startup performance and project load times much much faster @E
 65. d# * load any AAX you like, original or patched @E
 66. d# * load any VST you like in combination with R2R's TransVST release and @E
 67. d# AudioUTOPiA's special post process fix tool @E
 68. d# *Mp3 Exports @E
 69. d# Pro Tools Family @E
 70. d# @E
 71. d# Compose, record, edit, and mix high-quality music or sound for pictureÔÇöon a Mac or @E
 72. d# PCÔÇöusing Pro Tools, the industry-standard audio production platform. Design the @E
 73. d# perfect setup for your needs with a wide array of Pro Tools solutionsÔÇöfrom @E
 74. d# hardware interfaces and consoles to software, plug-ins, and more. @E
 75. d# @E
 76. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 77. d# Install Notes @E
 78. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 79. d# @E
 80. d# 1) run Pro Tools\setup.exe @E
 81. d# 2) Install from menu @E
 82. d# 3) 'njoy and have fun! :) @E
 83. d# @E
 84. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 85. d# Special Install Notes @E
 86. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 87. d# @E
 88. d# Using a VST: @E
 89. d# ~~~~~~~~~~~~ @E
 90. d# @E
 91. d# 1) Install TransVST (special thanks to R2R for allowing us to include this) @E
 92. d# 2) Wrap your VST @E
 93. d# 3) Move it from C:\Program Files (x86)\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins @E
 94. d# to C:\Program Files\Common Files\Avid\Audio\Plug-Ins !! @E
 95. d# 4) go into Contents\x64 folder @E
 96. d# 5) drag and drop your .aaxplugin file onto the TransVST_Fixer.exe @E
 97. d# 6) delete the .aaxplugin and replace with the new file indicated by the fixer @E
 98. d# 7) n'joy and have fun! :D @E
 99. d# @E
 100. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 101. d# SHOUTS @E
 102. d# ------------------------------------------------------------------------------- @E
 103. d# @E
 104. d# @E
 105. d# AudioUTOPiA Sprinkling the Pixie Dust @E
 106. d# @E
 107. d# Greetz to all the hard working teams, both P2P and scene. @E
 108. d# Let's refresh things a bit! ;) @E
 109. d# @E
 110. d# @E
 111. d# @E
 112. d# @E
 113. d# .,gg, qgp , @E
 114. @E gWWWWB WWWWWp @E
 115. @E qWNWE"" ggggpp ggggpp, ""dWMWp @#
 116. WE WWEWWBp qWWWWWWWB, .,,, ,,,, qWWWWWWWBp gWWWdWB 4B
 117. qWb TBBpWWWBp WWWWWWWWWEqWWWWWWgp, qggWWWWWBpdWWWWWWWWB qdWWWQgEF dWp
 118. WF qWWBWUWWWBp WE,"[email protected]#dWWWWW"\dF qWWWWUWFWBp WB
 119. qWE WEgWE,WWWWE qgQWpdWWWW qgWWWWggQEEgggWWWWgp /WWWWEgWQg, @WWWE,WWpJE dWp
 120. dWb WqWWWWWWWWF dWWBQWWWWE mqEWWWWWWWWWWWWWWWWQpm dWWWqBWWWh @WWWWWWWWpW dWE
 121. JWE WdWWWWWWWW\ dWWWWFJWWWggWW QgggggpqggggpQ [email protected] JWWWWWWWWHW dWh
 122. @WpJEJWWWWWEQWpp, igWWWWWWQpJWWWWWWgWWWW"QgpQ"WWWWpWWWWWWEgQWWWWWBp, .ggWQEWWWWWEdRqWE
 123. "WpJWWggWWWWpBWWWWWWWWWWWLgWW2gpQ2EQgWWWW"qWWWWpJWWWWBQE2Qgp"WWp2WWWWWWWWWWWEgWWWBggWWEgW"
 124. "WWWWqWWWWWWBgEEEEEQggWWQgWEWWWWWWWWWW" JWWWWR JWWWWWWWWWFJWpEWWggEEEEEBpWWWWWWWpWWWW"
 125. JWWWWE""WWWEEEBgpWW"" "WWWWWW" "WWWWWW" ""WWggEEEEBWW""WWWWWR
 126. "WWWW" `"""` nfo by: DAWinci `"""^ JWWWW"
Comments powered by Disqus