1. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 2. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 3. ░░███████████████████████████████████████████████████████████████████████████░
 4. ░▒██ █░
 5. ░▒██ ▒███ ██ ███ ▄███▄▄ ▄▄█ ▄▄ ▒▄█████¦ ▒███ █░
 6. ░▒██ ▒██ ▒███████ ███ ▒████████ ███▄████▒███████¦ ▒███ █░
 7. ░▒██ ▒████ ▒███████ ███ ▒█████████████████▒███████ ▒████ █░
 8. ░▒██ ▒█████ ▒███▒███ ████ ▒█████████████████▒███ ████ ▒████ █░
 9. ░▒██ ▒█████ ████▒███ ████ █████ ▒████ ███▒███ ███▒███¦████ ▄ ▒████ █░
 10. ░▒██ ▒█████ ████▒████████▒█████ ▒████ ███▒████ ▒███¦████¦▄████████ █░
 11. ░▒██ ▒████ ████▒████████▒▒▒▒▒ ▒███████▒████ ▒████¦ ███¦█████████ █░
 12. ░▒██ ▒█████████▒████████ ▒██████ ▒████ ▒████¦ ████████ ████ █░
 13. ░▒██ ▒████████▒████████ ▒████ ▒████ ▒████¦ ████████ ███ █░
 14. ░▒██ ▒███████ ▒███ ████ ▒████ ▒████ ▒████▄▄███▒████ ███ █░
 15. ░▒██ ▒██████ ▒████ ████ ▒████ ▒████ ▒████████¦ ▒███▄▄███ █░
 16. ░▒██ ▒█████ ▒████ ████ ▒████ ▒████ ▒██████¦ ▒████████ █░
 17. ░▒██ ▒███ ▒████ ████ ▒███ ▒████ ▒████¦ ▒██████ █░
 18. ░▒██ █░
 19. ░▒███████████████████████████████████████████████████████████████████████████░
 20. ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░
 21. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 22. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 23. █ ▄▄▄ █
 24. █ ▄█▒▒▒███▄ █
 25. █ ███▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █
 26. █ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █
 27. █ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █
 28. █ Ì▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█ ▄▄█████▄▄▄ █
 29. █ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█ ██ ███ █
 30. █ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█ █ █ █
 31. █ Ì█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███ █ ████████ █ █
 32. █ █▒▒▒▒███████████▒▒▒█ █ █████████████ █ █
 33. █ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████ █ ███████████████ █ █
 34. █ █▒▒███████████▒▒▒▒██ █ ████████████████ ██ █
 35. █ Ì▒▒██░█ █░███▒▒▒██ █ ██ ███ ████████ █ █
 36. █ Ì▒█Ì░█¦ █ÌÌ █░¦░░██▒▒█ █Ì█ ████Ì█ █
 37. █ Ì█░█Ì ██ Ì░░░Ì░████ █Ì ▄███ █████ █
 38. █ █░Ì█Ì Ì░¦░░█ ██▄ █▓▓▓▓███▒▒▒█ █
 39. █ ██░¦░Ì ¦ █ █░Ì░█ Ì▓▓▓█▄ █▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒█ █
 40. █ ▄█░▄Ì░░█ ▀ ▄ █░Ì░█ █▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒█ █
 41. █ █░░░░█ █ █ ▀¦Ì░░¦░█ ÌÌ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▒▒▒▒█ █
 42. █ █ █▄█ █▄ ██ █░░░█ ¦Ì¦ Ì▓▓▓▓▓█▀▀▀█▓▓▓█ Ì▒▒▒█ █
 43. █ Ì▄▄▄▄▄▄█Ì▄░░█▄███ █████▀ Ì▄ ▀▀▀ ▄████ █
 44. █ Ì Ì ▀██▄▄█ █▒▒▒█ ▄▄▄█▀▀█ █ █
 45. █ ▄█▄▄▄█ Ì▄▄ █▒▒█ █▄▄▄▄¦ ▄█ █
 46. █ ▄█ █ █ ██ █▄ █ █
 47. █ █ █ █ █▄▄▄▄█ █
 48. █ ▄█ ▀ █ Ì Ì █
 49. █ ▄█ ▄██ █ █ ▄▄▄▄ ▄█▄ Ì▄ ▄▄▄ █
 50. █ █ █ ████▄▄▄████ █ █░░░░█ Ì█Ì░░██▄ █
 51. █ █ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ █▄ █░░░░░Ì ██░░░░░██ █
 52. █ Ì █ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦█ Ì ▄█░░░░░░░█ Ì █░░░░░░░░██ █
 53. █ █ Ì █▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦ █ █ █░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░░░██ █
 54. █ Ì █ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦ █ █ ▄█░░░░░Ì░░░░░█ ▄█░░░░░░░░░░░░░██ █
 55. █ █ █ ██▓▓▓██▓▓▓██ █ █ ███░░░░░Ì█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░█ █
 56. █ █ █ █▓██▓▓▓███ █ █ █ Ì█░░░░██░░░░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░▄███ █
 57. █ █▄ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓█ Ì █ █ Ì░░██ █░░░░░░░█░█░░░Ì█████Ì█ █ █
 58. █ █▄ Ì █▀▀▀▀▀▀▀▀█ █ █ █ ██ █░███░░█▓█▓█░░░█ █ █ █
 59. █ █ █ █ Ì █ █ █ █ █░░█░░░█▓▓▓█░░░█ █ █ █
 60. █ █ █▄▄█ Ì█ █ ██ █ █░███░░░█▓█░░░░█ █ █ █
 61. █ █ ██▄ ▀ Ì █ █ █ █░░░░░░░░█░░░░░█ █ ██ █
 62. █ █ ████████ ██ █ █ █░░░░░░░░░░░░░░█Ì█ █ █
 63. █ █ █ Ì █ █ █ █ █░█░█░█░█░███░░██ █ █
 64. █ █▄█ Ì Ì █ █ █ █░█░█░███░█▄█░░█ █ █
 65. █ Ì█ █ ██ █ █ █ Ì██░░█░░█░█░█░░░░█ ██ █
 66. █ █▄██ █ ██ Ì ██░░░░░░░░░░░░░░██ÌÌ █
 67. █ █▓░ █ █ █ Ì████████████████ █ █
 68. █ █▓░ █ █ █ Ì████████████████ █ █
 69. █ █▓░ █▓ Ì ███ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▄ █ █
 70. █ █▓░ ██▓ Ì Ì▄ █▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓¦██ █ █
 71. █ █▓░ Ì██▓ █ Ì██▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓¦ ██ █
 72. █ █▓░ █ Ì▓░ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓¦ █
 73. █ █▓░ █ Ì▓░ █ █▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓¦ █
 74. █ █▓░ Ì █▓░ Ì █▓▓▓▓▓▓▓█ ██▓▓▓▓▓▓▓█ █
 75. █ █▓░ Ì Ì▓░ Ì █▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓█ █
 76. █ █▓░ █ Ì▓░ Ì Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 77. █ Ì▓░ █ Ì▓░ Ì █▓▓▓▓▓▓▓¦ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 78. █ Ì▓░ █ Ì▓░ Ì █▓▓▓▓▓▓▓¦ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 79. █ █▓░ Ì █▓░ █ █▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓Ì █
 80. █ █▓░ Ì █▓░ █ Ì█▓▓▓▓▓▓▓▓¦ █▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 81. █ Ì▓░ █ █▓░ █ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓▓¦ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 82. █ █▓░ █ █▓░ Ì Ì██▓▓▓▓▓▓▓¦ Ì▓▓▓▓▓▓▓▓█ █
 83. █ █▓░ Ì █▓░░ █ █▓▓▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓▓▓█ █
 84. █ █▓░ Ì █▓▓░░ █ ███▓▓▓█ ████████ █
 85. █ █▓▄▄ █ █▓▓░░ █ Ì Ì▀▀▀ ██ Ì █
 86. █ ██░ ▄ █ █▓▓░██████▄ ███▄▄█ ▄█▄█ █
 87. █ █▓▓░ █ █▓▓░░ █ █ █ █ █Ì█ ██▄ █
 88. █ Ì█▓▓░▄▄ ▄ █ █▓▄█░░▄▄▄▄ █ ▄██▄ ▄███ █ █▄ ██ █
 89. █ Ì█▓██ ██▄ ██ ████▄███ ██ ██ ██ Ì █ █ █ █ █
 90. █ Ì▓█ ██ Ì ██ ██▄ █ ▄▀█▄ █ ▄█ Ì██ Ì██▄ Ì█ ▄ █ █
 91. █ Ì█ ████Ì█ ██ Ì ▀█▀ ▀█▀ █ █ ▄███ █ █ █▄ █ ██ ██ █
 92. █ Ì █▄▄█ █ █ █ ██▄ █ █ █ ███▄▄██▄█ █▄ ▄Ì █ █
 93. █ █Ì█ ÌÌ █ █████ █ Ì █Ì ▄█ █ ███ █ █
 94. █ ██ ÌÌ▄█ ███▄███▄ █ █ ███▄▄▄▄█ █ ██▄▄▄▄▄█ █
 95. █ ███▄▄▄██▄█ ██▄█▄█▄██ █▄▄▄▄▄█▀ ██▄▄▄█ █
 96. █ Ì▄▄▄▄▄▄█ █▄▄▄▄█ █
 97. █ st1tch <nfogen> SfX█
 98. ██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
 99. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 100. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Taken.2.2012.DVDRip.XViD-VH-PROD ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 101. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 102. ░░░░░░▄█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████▄░░░░░
 103. ░░░░░█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 104. ░░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Taken 2 (2012) ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓███░░░
 105. ░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░░
 106. ░░░██▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░
 107. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 108. ░░░██▓░ █ █ █ ░▓██░░
 109. ░░░██▓░ █ Ripper......: MysticaL █ Length.........: 92 Mins █ ░▓██░░
 110. ░░░██▓░ █ Source......: R1 NTSC DVD █ Aspect Ratio...: 2.35:1 █ ░▓██░░
 111. ░░░██▓░ █ Type........: XviD 1.3.2 █ Resolution.....: 640x272 █ ░▓██░░
 112. ░░░██▓░ █ Discs.......: [x]1CD [ ]2CD █ █ ░▓██░░
 113. ░░░██▓░ █ Rars........: 49x15 MB █ Video Bitrate..: 900 kb/s █ ░▓██░░
 114. ░░░██▓░ █ █ Video Framerate: 23.976 fps █ ░▓██░░
 115. ░░░██▓░ █ VH-PROD Rls.: 01/15/2013 █ █ ░▓██░░
 116. ░░░██▓░ █ DVD Release.: 01/15/2013 █ Audio Bitrate..: 150 kb/s █ ░▓██░░
 117. ░░░██▓░ █ Theater Date: 09/07/2012 █ Audio Language.: English █ ░▓██░░
 118. ░░░██▓░ █ █ Stream Type....: [x]MP3 [ ]AC3█ ░▓██░░
 119. ░░░██▓░ █ IMDB Rating.: 6.3/10 █ Channels.......: [x]Stereo █ ░▓██░░
 120. ░░░██▓░ █ IMDB Votes..: 71,041 █ ................ [ ]Mono █ ░▓██░░
 121. ░░░██▓░ █ Genre.......: [x] Action █ █ ░▓██░░
 122. ░░░██▓░ █ [ ] Comedy [ ] Drama █ Subtitles......: [x] English █ ░▓██░░
 123. ░░░██▓░ █ [ ] Romance [ ] Family █ [ ] French [x] Spanish █ ░▓██░░
 124. ░░░██▓░ █ [ ] Sci-Fi [ ] Musical █ [ ] Chinese [ ] Japanese █ ░▓██░░
 125. ░░░██▓░ █ [ ] Horror [ ] Fantasy █ [ ] Thai [ ] Hindi █ ░▓██░░
 126. ░░░██▓░ █ [ ] War [ ] Animation █ [ ] German [ ] Dutch █ ░▓██░░
 127. ░░░██▓░ █ [ ] History [ ] Mystery █ [ ] Portuguese [ ] Korean █ ░▓██░░
 128. ░░░██▓░ █ [ ] Western [x] Crime █ [ ] None [ ] Other █ ░▓██░░
 129. ░░░██▓░ █ [ ] Adventure[x] Thriller █ █ ░▓██░░
 130. ░░░██▓░ █ [ ] Biography[ ] Sport █ █ ░▓██░░
 131. ░░░██▓░ █ [ ] Documentary █ █ ░▓██░░
 132. ░░░██▓░ █▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ░▓██░░
 133. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 134. ░░░██▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██¦ ░▓██░░
 135. ░░░░██▓░ ██░░░ IMDB Link: http://www.imdb.com/title/tt1397280/ ░░░██ ░▓▓█¦░░
 136. ░░░░███▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓██░░░
 137. ░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 138. ░░░░░░░░████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████¦░░░░░░
 139. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 140. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 141. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 142. ░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
 143. ░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░
 144. ░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ P L O T ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░
 145. ░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░
 146. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 147. ░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░
 148. ░░░░░░░░░░█ Bryan Mills, the retired CIA agent, stopped at nothing █░░░░░░░░░
 149. ░░░░░░░░░░█ to save his daughter Kim from Albanian kidnappers. The █░░░░░░░░░
 150. ░░░░░░░░░░█ father of one of the kidnappers has sworn revenge and █░░░░░░░░░
 151. ░░░░░░░░░░█ takes Bryan and his wife hostage during their family █░░░░░░░░░
 152. ░░░░░░░░░░█ vacation in Istanbul. Bryan enlists his daughter to █░░░░░░░░░
 153. ░░░░░░░░░░█ help them escape. █░░░░░░░░░
 154. ░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░
 155. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 156. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 157. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 158. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 159. ░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ C A S T ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░
 160. ░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░
 161. ░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░
 162. ░░░░░░░█░░█ █░░█░░░░░░
 163. ░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░
 164. ░░░░░░░░░░█ Liam Neeson ... Bryan Mills █░░░░░░░░░
 165. ░░░░░░░░░░█ Maggie Grace ... Kim █░░░░░░░░░
 166. ░░░░░░░░░░█ Famke Janssen ... Lenore █░░░░░░░░░
 167. ░░░░░░░░░░█ Leland Orser ... Sam █░░░░░░░░░
 168. ░░░░░░░░░░█ Jon Gries ... Casey █░░░░░░░░░
 169. ░░░░░░░░░░█ D.B. Sweeney ... Bernie █░░░░░░░░░
 170. ░░░░░░░░░░█ Luke Grimes ... Jamie █░░░░░░░░░
 171. ░░░░░░░░░░█ Rade Serbedzija ... Murad Krasniqi (as Rade S █░░░░░░░░░
 172. ░░░░░░░░░░█ Kevork Malikyan ... Inspector Durmaz █░░░░░░░░░
 173. ░░░░░░░░░░█ Alain Figlarz ... Suko █░░░░░░░░░
 174. ░░░░░░░░░░█ Frank Alvarez ... Car Wash Attendant █░░░░░░░░░
 175. ░░░░░░░░░░█ Murat Tuncelli ... Custom Officer Albania █░░░░░░░░░
 176. ░░░░░░░░░░█ Ali Yildirim ... Imam █░░░░░░░░░
 177. ░░░░░░░░░░█ Ergun Kuyucu ... Mirko █░░░░░░░░░
 178. ░░░░░░░░░░█ Cengiz Bozkurt ... Border Guard #1 █░░░░░░░░░
 179. ░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░
 180. ░░░░░░░░░█████████████████████████████████████████████████████████████░░░░░░░░
 181. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 182. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 183. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 184. ░░░░░░▄█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████▄░░░░░
 185. ░░░░░█████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 186. ░░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░ R E L E A S E N O T E S ░░░░░░░░░██ ░▓███░░░
 187. ░░░███▓░ ██¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓██░░░
 188. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 189. ░░░██▓░ █ █ ░▓██░░
 190. ░░░██▓░ █ There is a slight undercrop on the top and bottom due to █ ░▓██░░
 191. ░░░██▓░ █ the perfect crop needing to be an odd multiple, which is █ ░▓██░░
 192. ░░░██▓░ █ not possible. We hope you have been enjoying our flicks █ ░▓██░░
 193. ░░░██▓░ █ over the last 10 years.... █ ░▓██░░
 194. ░░░██▓░ █ █ ░▓██░░
 195. ░░░██▓░ █ . . . . E N J O Y . . . █ ░▓██░░
 196. ░░░██▓░ █ █ ░▓██░░
 197. ░░░██▓░ ███████████████████████████████████████████████████████████████ ░▓██░░
 198. ░░░░██▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓█¦░░
 199. ░░░░███▓░ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░▓▓██░░░
 200. ░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░
 201. ░░░░░░░░████████¦░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████¦░░░░░░
 202. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
 203. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Comments powered by Disqus